Kamervraag 2012Z10436

De beeldvorming in een uitzending van EénVandaag over vreemdelingen in het tentenkamp in Ter Apel

Ingediend 24 mei 2012
Beantwoord 14 juni 2012 (na 21 dagen)
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door Leers
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z10436.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2765.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de inhoud van de uitzending van «EénVandaag» van 15 mei 2012?

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat het in de betreffende uitzending geïnterviewde Irakese gezin (bestaande uit vader Ahmed Reamah, zijn vrouw en twee kinderen) niet is uitgeprocedeerd, maar nog een (beroeps)procedure heeft lopen en op grond daarvan rechtmatig in Nederland verblijft?

  Ik hanteer als uitgangspunt om terughoudend om te gaan met het verstrekken van informatie over individuele zaken. Daarom ga ik niet in op vragen over de specifieke procedure van de desbetreffende vreemdelingen, temeer daar de vreemdelingen in de uitzending zelf niets hebben gezegd over hun verblijfstatus of hun procedure. Zoals ik u heb gemeld in antwoord op Kamervragen van 10 mei 2012 (Aanhangsel Handelingen II 2011/12, nr. 2528) was de samenstelling van de groep wisselend doordat er dagelijks mensen kwamen en gingen. In het tentenkamp waren ook mensen die hun steun kwamen betuigen, zo ook mensen met de Nederlandse nationaliteit of vreemdelingen die bijvoorbeeld opvang hadden. Ik kan niet beoordelen of dit gezin tot de kern van de groep behoorde of enkel hun steun kwam betuigen.

 • Vraag 3
  Is het waar dat het betreffende gezin helemaal niet dakloos is / in een tent moet verblijven, maar gewoon in een AZC (asielzoekerscentrum) gehuisvest is?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z10436
Volledige titel: De beeldvorming in een uitzending van EénVandaag over vreemdelingen in het tentenkamp in Ter Apel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2765
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Fritsma over de beeldvorming in een uitzending van Eén Vandaag over vreemdelingen in het tentenkamp in Ter Apel