Kamervraag 2012Z09677

Een door uitgeprocedeerde asielzoekers opgeslagen tentenkamp in Ter Apel

Ingediend 10 mei 2012
Beantwoord 15 mei 2012 (na 5 dagen)
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door Leers
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09677.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2528.html
 • Vraag 1
  Hoe beoordeelt u het dat een groep uitgeprocedeerde asielzoekers middels chantage in de vorm van een tentenkamp opvang in Nederland probeert af te dwingen, terwijl door de Immigratie- en Naturalisatiedienst en/of de rechter is vastgesteld dat zij geen recht op een asielstatus hebben?1
 • Vraag 2
  Is wildkamperen toegestaan in Ter Apel? Zo ja, op basis waarvan? Zo nee, hoe wordt bewerkstelligd dat er zo snel mogelijk een einde wordt gemaakt aan het tentenkamp?
 • Vraag 3
  Kunt u toezeggen dat deze chantageactie geen succes zal hebben en dat deze asielzoekers gehouden worden aan de aan hen opgelegde vertrekplicht?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het van belang is dat deze uitgeprocedeerde asielzoekers zo snel mogelijk terugkeren naar Irak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe bevordert u dit?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09677
Volledige titel: Een door uitgeprocedeerde asielzoekers opgeslagen tentenkamp in Ter Apel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2528
Volledige titel: Antwoord vragen Fritsma over een door uitgeprocedeerde asielzoekers opgeslagen tentenkamp in Ter Apel