Kamervraag 2012Z09330

Internetcensuur door de Palestijnse autoriteit

Ingediend 2 mei 2012
Beantwoord 4 juli 2012 (na 63 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09330.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2940.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Palestinian media clampdown spreads to the web»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u van mening dat de Palestijnse autoriteit nu duidelijk begonnen is met internet-censuur? Zo nee, waarom niet?

  Bepaalde critici en andersdenkenden wordt helaas het zwijgen opgelegd. President Abbas neemt steeds duidelijk stelling tegen beperkingen van de vrijheid van meningsuiting, inclusief die via het internet. Hij gaf begin mei aan de procureur-generaal die betrokken was bij het blokkeren van een aantal websites opdracht deze sites te deblokkeren.

 • Vraag 3
  Is het u bekend dat recent ook een journalist en twee bloggers door de Palestijnse autoriteit zijn gearresteerd wegens onwelgevallige kritiek op functionarissen van de Palestijnse autoriteit?2

  Ja.

 • Vraag 4
  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de detentie en vervolging van die personen?3

  Eén van de journalisten, Yousef al-Shayeb, is inmiddels op borgtocht vrijgekomen. Het is onduidelijk of er een formele aanklacht tegen hem zal worden ingediend. Over de andere twee journalisten/bloggers heb ik geen informatie.

 • Vraag 5
  Wilt u het Nederlands ongenoegen over deze censuur kenbaar maken aan de Palestijnse autoriteit? Zo nee, waarom niet?

  De Nederlandse Vertegenwoordiger in Ramallah heeft de Nederlandse zorgen over arrestaties en ondervragingen van journalisten aan de Palestijnse Autoriteit overgebracht.

 • Vraag 6
  Bent u van mening dat deze ontwikkelingen passen binnen de traditie van de Palestijnse politiestaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat betekent dit voor het beleid van Nederland ten aanzien van de Palestijnse autoriteit? Bent u bereid om de geldkraan voor de Palestijnse autoriteit nu dicht te draaien?

  De Nederlandse regering koestert de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder internetvrijheid. Bevordering van de vrijheid van meningsuiting geschiedt door dialoog met de autoriteiten, dus ook de Palestijnse Autoriteit, en ondersteuning van maatschappelijke organisaties die vrijheid van meningsuiting bevorderen.
  De regering ziet geen aanleiding om de (financiële) samenwerking met de Palestijnse Autoriteit te staken.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09330
Volledige titel: Internetcensuur door de Palestijnse autoriteit
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2940
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid De Roon over internetcensuur door de Palestijnse autoriteit