Kamervraag 2012Z09265

De inzet van Ierse en Portugese werkers bij de aanleg van de A2-tunnel

Ingediend 2 mei 2012
Beantwoord 11 juni 2012 (na 40 dagen)
Indiener Paul Ulenbelt
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z09265.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2735.html
 • Vraag 1
  Wat zijn de redenen dat bij de aanleg van de A2-tunnel Ierse en Portugese werknemers worden ingezet?1

  Het ontwerp en de uitvoering voor het totale project A2 Maastricht is Europees aanbesteed. De opdrachtnemer heeft werkzaamheden, zoals beton- en vlechtwerk, (onder)aanbesteed aan een gespecialiseerd bureau in Ierland. Het bureau beschikt over eigen, gekwalificeerde werknemers, voornamelijk Ieren en Portugezen.
  Binnen de Europese Unie geldt vrij verkeer van diensten. Europese bedrijven kunnen met eigen personeel in Nederland werkzaamheden verrichten.

 • Vraag 2
  Heeft de opdrachtgever aan het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) gevraagd of er Nederlandse werkers beschikbaar zijn? Zo nee, waarom niet?

  Ja. Door de gemeente Maastricht is contact gelegd met het UWV. Hieruit bleek dat er onvoldoende gekwalificeerd Nederlands personeel in de regio beschikbaar was, omdat het zeer specialistisch werk betreft. Momenteel wordt door UWV bezien of een aantal mensen bij andere werkzaamheden voor de A2 kunnen worden ingezet. Dit traject loopt nog.
  Ook werkt de A2 Maastricht samen met de A2-school, waarvan het UWV partner is. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt krijgen via de A2-school de mogelijkheid op een leer-werkplek aan de slag te gaan bij het Consortium Avenue2 of een van de onderaannemers die meewerkt aan de totstandkoming van de A2. Streven van de A2-school is om gedurende de ondertunneling en de vastgoedontwikkeling jaarlijks gemiddeld 75 leer-werkplekken te realiseren.In 2011 zijn zo’n 60 plekken gerealiseerd.

 • Vraag 3
  Worden de werknemers in dienst genomen van een Nederlands bedrijf? Zo nee, wie is dan de werkgever?

  Nee, de betreffende werknemers zijn in dienst bij het bureau in Ierland.

 • Vraag 4
  Wordt in overeenstemming met de Nederlandse regels loon betaald en belasting en premies ingehouden? Worden pensioenpremies afgedragen?

  Buitenlandse bedrijven kunnen ervoor kiezen belastingen en premies in eigen land af te dragen. Hiervoor dienen ze een zogenaamde A1-verklaring aan te vragen in het land van herkomst. De werkgever heeft aangegeven dat de medewerkers volgens de Nederlandse CAO bouwnijverheid werken, in het bezit zijn van een A1-verklaring en pensioenpremies in het buitenland betalen.
  De Inspectie SZW en de Belastingdienst houden vanaf begin 2012 al toezicht op de naleving van de wetgeving bij de uitvoering van de ondertunneling van de A2 en zullen dit blijven doen totdat het project is afgerond.

 • Vraag 5
  Wilt u de Arbeidsinspectie een onderzoek laten instellen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 23 mei 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Ulenbelt (SP) over de inzet van Ierse en Portugese werkers bij de aanleg van de A2-tunnel niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat door betrokken partijen nog nadere informatie aangeleverd moet worden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z09265
Volledige titel: De inzet van Ierse en Portugese werkers bij de aanleg van de A2-tunnel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2735
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Ulenbelt over de inzet van Ierse en Portugese werkers bij de aanleg van de A2-tunnel