Kamervraag 2012Z08804

Het bericht dat de Soedanese president Bashir zegt dat in Soedan de geest van de jihad is opgeleefd

Ingediend 24 april 2012
Beantwoord 8 mei 2012 (na 14 dagen)
Indiener Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z08804.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2432.html
1. NOS, 19 april 2012.
2. Samuel Huntington: Islam's borders are bloody, The Clash of Civilizations.
 • Vraag 1
  Deelt u de zorgen over het feit dat de Soedanese president Bashir zegt dat in Soedan de geest van de jihad is opgeleefd en dat hij de bevolking van Zuid-Soedan wil «bevrijden»?1

  De desbetreffende uitspraak is een voorbeeld van escalerend taalgebruik.

 • Vraag 2
  Bent u ermee bekend wat een «bevrijding» onder de vlag van de jihad betekent? Erkent u dat de aanvallen van Soedan op Zuid-Soedan onderdeel zijn van de jihad? Zo nee, waarom niet?

  De recente escalatie van geweld vindt zijn oorsprong in de onopgeloste kwesties van het Comprehensive Peace Agreement (CPA), zoals de betwiste gebieden en de verdeling van olie-inkomsten.

 • Vraag 3
  Onderschrijft u de mening dat de jihad vanuit Soedan in een breder perspectief geplaatst zou moeten worden en dat het grensgebied Soedan – Zuid-Soedan slechts een van de vele bloedige grenzen van de islamitische wereld is? Zo nee, kunt u uw antwoord toelichten?2

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z08804
Volledige titel: Het bericht dat de Soedanese president Bashir zegt dat in Soedan de geest van de jihad is opgeleefd
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2432
Volledige titel: Antwoord vragen Driessen over het bericht dat de Sudanese president Bashir zegt dat in Sudan de geest van de jihad is opgeleefd