Kamervraag 2012Z08653

De op handenzijnde uitzetting van een Kosovaarse familie die al 18 jaar in Groesbeek woont

Ingediend 20 april 2012
Beantwoord 21 mei 2012 (na 31 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door Leers
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z08653.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2564.html
1. «Groesbeekse familie na 18 jaar uitgezet», De Gelderlander 19 april 2012.
2. «Abgeschoben ins Kosovo. Jugendliche im elend», http://www.dw.de/dw/…
 • Vraag 1
  Kent u het bericht1 dat het echtpaar Xhafa en hun vier in Nederland geboren kinderen na een verblijf van 18 jaar in Groesbeek volgende week zullen worden uitgezet naar Kosovo? Zo ja, klopt dit bericht?
 • Vraag 2
  Is het waar dat de heer Sejdi Xhafa in 2002 lopende zijn asielprocedure tevergeefs is uitgezet naar Kosovo? Zo ja, waarom is hij destijds uitgezet? Waarom wordt het verblijf van de heer Xhafa in Luxemburg aan het gehele gezin tegengeworpen bij de toepassing van het generaal pardon?
 • Vraag 3
  Wat vindt u van het bericht2 dat uit een recente UNICEF-publicatie blijkt dat de uitzetting van minderjarigen naar Kosovo ernstige risico’s op lichamelijke en psychische gezondheidsschade oplevert?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat er in dit geval, gezien het langdurige verblijf van de familie in Nederland en de mate van inburgering in de Groesbeekse samenleving, voldoende argumenten bestaan om te berusten in het definitieve verblijf van deze familie in Nederland? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om af te zien van onomkeerbare stappen rond de uitzetting totdat deze vragen zijn beantwoord?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z08653
Volledige titel: De op handenzijnde uitzetting van een Kosovaarse familie die al 18 jaar in Groesbeek woont
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2564
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Dibi over de op handen zijnde uitzetting van een Kosovaarse familie die al 18 jaar in Groesbeek woont