Kamervraag 2012Z06456

De toekomst van de enige academische opleiding Friese taal en cultuur

Ingediend 29 maart 2012
Beantwoord 27 april 2012 (na 29 dagen)
Indieners Tanja Jadnanansing (PvdA), Lutz Jacobi (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z06456.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2362.html
1. «Taal» in de Leeuwarder Courant, 21 maart 2012.
2. http://www.rug.nl/let/onderwijs/Bachelor/Brede-ba…
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Rijksuniversiteit Groningen, waar tot nog toe de enige volledige bachelor/master-opleiding voor Friese taal en cultuur bestond, deze studierichting niet langer wil handhaven als een zelfstandig te accrediteren academische opleiding?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving op de website van deze universiteit dat de programma’s van een aantal talenstudies, waaronder het Fries «worden samengebracht in een splinternieuw bachelorprogramma Europese talen en culturen»?2
 • Vraag 3
  Kunt u in relatie tot deze berichtgeving uiteenzetten wat de toekomst wordt van de opleiding voor het Fries?

  Ik heb begrepen dat – in afwijking van hetgeen op de website van de Rijksuniversiteit Groningen met betrekking tot het Fries is gesteld – de bacheloropleiding Friese taal en cultuur aan de RUG als afzonderlijke opleiding geregistreerd blijft in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Genoemde opleiding wordt aangeboden in samenwerking met de nieuwe, brede bacheloropleiding Europese Talen en Culturen, mede om de houdbaarheid van het Fries (waarvoor zich zeer weinig studenten aanmelden) te garanderen.

 • Vraag 4
  Wat betekent dit voor de academische verankering van de expertise over de tweede rijkstaal in de toekomst?

  Uit mijn antwoord op vraag 3 blijkt dat er niets verandert aan de formele positie van de bacheloropleiding als geregistreerde CROHO-opleiding. De programmatische integratie met de brede bachelor Europese Talen en Culturen betekent dat de wetenschappelijke verankering van het Fries als tweede rijkstaal wordt versterkt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z06456
Volledige titel: De toekomst van de enige academische opleiding Friese taal en cultuur
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2362
Volledige titel: Antwoord vragen Jadnanansing en Jacobi over de toekomst van de enige academische opleiding Friese taal en cultuur