Kamervraag 2012Z06455

Het bericht 'Beatrixstraat Pretoria op de wip'

Ingediend 29 maart 2012
Beantwoord 27 april 2012 (na 29 dagen)
Indiener Martin Bosma (PVV)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z06455.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2361.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Beatrixstraat Pretoria op de wip»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de plannen van het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) om de namen Beatrixstraat en Wilhelminalaan te schrappen een klap zijn in het gezicht van de Majesteit, onze koninklijke familie en van Nederland?

  De benaming van straatnamen op Zuid-Afrikaans grondgebied is een zaak van de democratisch gekozen Zuid-Afrikaanse autoriteiten. De Nederlandse regering heeft vertrouwen in het democratische proces in Zuid-Afrika.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de Afrikaanstalige straatnamen herinneren aan de antikoloniale strijd van de Afrikaner boeren tegen het Engelse invasietroepen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de culturele erfenis van de onafhankelijke Boerenrepublieken Transvaal en de Oranje Vrijstaat, waar het Nederlands de officiële taal was, verdedigd dient te worden door de Nederlandse ambassadeur te Pretoria? Zo ja, welke acties kunnen van onze ambassadeur verwacht worden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de Nederlandse ambassade, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan, moet weigeren gebruik te maken van een eventuele nieuwe naam?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z06455
Volledige titel: Het bericht 'Beatrixstraat Pretoria op de wip'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2361
Volledige titel: Antwoord vragen Bosma naar aanleiding van het bericht ‘Beatrixstraat Pretoria op de wip'