Kamervraag 2012Z06002

Het bericht dat de vrije uitkering voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba structureel te laag zou zijn

Ingediend 23 maart 2012
Beantwoord 11 april 2012 (na 19 dagen)
Indiener Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Beantwoord door Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z06002.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2180.html
1. The Daily Herald, 16 maart 2012.
2. Zie de toezegging van de toenmalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties 2012, 26 oktober 2011 (Handelingen II, vergaderjaar 2011–2012, item 6).
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «No commitment to raise islands» free allowance?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat u hebt toegegeven dat de vrije uitkering te laag is geweest? Hoe groot is dit tekort geweest, gespecificeerd naar de verschillende eilanden? Kunt u aangeven welke verantwoordelijkheden de openbare lichamen niet (adequaat) hebben kunnen uitvoeren als gevolg hiervan? Hoe denkt u recht te doen aan de tekorten waarmee de eilanden de afgelopen twee jaar hebben gekampt?
 • Vraag 3
  Is het waar dat uit het referentiekaderonderzoek blijkt dat de vrije uitkering minimaal 42,9 miljoen dollar en maximaal 61,1 miljoen dollar zou moeten zijn? Zo nee, over welke bedragen gaat het dan?
 • Vraag 4
  Is het waar dat u geen toezeggingen kon doen over een mogelijke verhoging van de vrije uitkering indien blijkt dat deze (structureel) te laag zouden zijn? Zo ja, hoe verhoudt deze uitspraak zich tot de toezegging2 van uw voorganger dat eventuele wijzigingen in de vrije uitkering bij de voorjaarsnota verwerkt zouden worden? Bent u alsnog bereid zich klip en klaar te conformeren aan de uitkomsten van het referentiekaderonderzoek en de vrije uitkering als zodanig te corrigeren? Bent u tevens bereid uit te sluiten dat er extra bezuinigd wordt op de vrije uitkering?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z06002
Volledige titel: Het bericht dat de vrije uitkering voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustasius en Saba structureel te laag zou zijn
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2180
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ortega-Martijn over het bericht dat de vrije uitkering voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba