Kamervraag 2012Z05259

De verdwijning van deeltijdstudies wegens enorme terugval in aanmeldingen voor deeltijdstudies

Ingediend 15 maart 2012
Beantwoord 30 maart 2012 (na 15 dagen)
Indiener Tanja Jadnanansing (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z05259.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2031.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Deeltijdstudie verdwijnt»1

  Ja, dat bericht is mij bekend.

 • Vraag 2
  Is de verdwijning van deeltijdstudies het doel van uw beleid? Zo nee, wat gaat u doen om deze te voorkomen?

  De verdwijning van deeltijdstudies is uiteraard niet het doel van mijn beleid. De terugloop in het aanbod van en de deelname aan deeltijdopleidingen in het hoger onderwijs is al vele jaren gaande en heeft mede de aanleiding gevormd voor een brede verkenning deeltijdonderwijs. Ik ben voornemens naar aanleiding van die brede verkenning maatregelen te nemen gericht op de toekomstbestendigheid van de kaders voor deeltijdonderwijs, in het bijzonder wat betreft de aansluiting van het aanbod op de vraag.
  Ik verwijs u naar de brief deeltijd hoger onderwijs, die parallel aan deze antwoordbrief wordt verzonden naar de Kamer.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z05259
Volledige titel: De verdwijning van deeltijdstudies wegens enorme terugval in aanmeldingen voor deeltijdstudies
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2031
Volledige titel: Antwoord vragen Jadnanansing over de verdwijning van deeltijdstudies