Kamervraag 2012Z04441

Het bericht 'Hoge boete weerhoudt studenten van master'

Ingediend 7 maart 2012
Beantwoord 27 maart 2012 (na 20 dagen)
Indiener Tanja Jadnanansing (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z04441.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1989.html
1. De Volkskrant, 7-3-2012, p.9.
 • Vraag 1
  Is het beter of slechter voor de Nederlandse economie als studenten afzien van het volgen van een masteropleiding?1

  Een bewuste keuze van studenten voor een vervolgopleiding is goed voor de Nederlandse economie. Na afronding van een bacheloropleiding, los van de vraag of dat een hbo of een universitaire bacheloropleiding is, is het van belang dat een student bewust kiest welke vervolgstap voor hem of haar het beste is. De langstudeermaatregel beoogt daaraan bij te dragen. Dus als bachelor-studenten zeggen: «ik weet nog niet zeker of ik wel een masteropleiding wil volgen, ik ga eerst werken», dan vind ik dat een bewuste keuze van de student. Deze studenten kunnen altijd later nog besluiten of ze een masteropleiding willen gaan doen.
  In het aangehaalde artikel is een beeld neergezet dat 8% van alle bachelorstudenten door de langstudeermaatregel zou afzien van een masteropleiding. Ik kan mij dat moeilijk voorstellen. Desgevraagd hebben de onderzoekers in alle openheid inzage gegeven in de onderliggende (geaggregeerde) gegevens. Daaruit is de onderstaande tabel samengesteld. De onderzoekers hebben de juistheid ervan bevestigd.
  Ja
  Ja
  82
  6%
  130
  6%
  Nee
  105
  7%
  47
  2%
  Weet niet
  196
  14%
  105
  5%
  Totaal
  383
  27%
  282
  13%
  Ja
  Nee
  388
  28%
  1 748
  78%
  Nee
  247
  18%
  89
  4%
  Weet niet
  386
  27%
  111
  5%
  Totaal
  1 021
  73%
  1948
  87%
  Totaal
  1 404
  100%
  2 230
  100%
  Tabel 1: Gerapporteerde gegevens, bewerking OCW.
  Hieruit komt het beeld naar voren dat slechts 2% van de wo-bachelorstudenten nu aangeeft dat ze niet van plan zijn om een master of andere vervolgopleiding te doen én dat dit komt door de langstudeerdersmaatregel. Groter is het percentage studenten dat aangeeft niet te weten of ze een master of andere vervolgopleiding gaan doen én dat dit door de langstudeerdersmaatregel komt (5% van de wo-bachelorstudenten). Nog los van de vraag wat studenten daadwerkelijk gaan doen, geeft deze uitkomst niet het beeld dat de langstudeerdersmaatregel een grote belemmering voor het volgen van een master zou zijn.

 • Vraag 2
  Hoeveel economische schade loopt de Nederlandse economie op door de door u gewaardeerde «bewuste keuze» van duizenden jongeren om niet door te studeren?

  Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoeveel werkgevers beschouwen een universitaire bacheloropleiding als een afgeronde opleiding waarmee afgestudeerden een goede baan kunnen bemachtigen?

  Op dit moment gaat slechts een zeer beperkt deel van de studenten met een universitaire bachelorgraad de arbeidsmarkt op. Wel is het zo dat tal van studenten met een wo-bachelorgraad een eigen onderneming, studiegerelateerde bijbanen of onderzoeks- of ontwerpopdrachten weten te genereren.

 • Vraag 4
  Acht u het voortijdig stoppen met een vwo-opleiding ook een «bewuste keuze», of hecht u er bij andere opleidingsvormen wel aan dat studenten deze voltooien?

  Ik hecht er bij alle opleidingsvormen aan dat leerlingen en studenten deze voltooien. Ik ga ervan uit dat leerlingen en studenten ook daaraan hechten. Overigens is de bachelor een aparte opleiding en is er ook in dit artikel geen sprake van het voortijdig stoppen van deze opleiding.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z04441
Volledige titel: Het bericht 'Hoge boete weerhoudt studenten van master'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1989
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jadnanansing over het bericht “Hoge boete weerhoudt studenten van master”