Kamervraag 2012Z03691

De openbaarmaking van gegevens van 112-bellers

Ingediend 29 februari 2012
Beantwoord 26 maart 2012 (na 26 dagen)
Indiener Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z03691.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1951.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Gegevens van bellers naar 112 gewoon op internet»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u bekend met websites als 112 meldingen.nl en Alarmeringen.nl?

  Ja.

 • Vraag 3
  Is het waar dat u eerder heeft aangegeven de situatie onwenselijk te vinden maar dat een oplossing hiervoor te tijdrovend en arbeidsintensief zou zijn?

  Ja, ik vind deze situatie onwenselijk. Ik zal daarom de besturen van meldkamers er nogmaals op wijzen om terughoudender om te gaan met het verstrekken van privé gegevens in de doormelding via het P2000 alarmeringssysteem. Maatregel op langere termijn is vervanging van het huidige P2000 systeem medio 2014. Bij vervanging van het systeem zal versleuteling van de berichten één van de belangrijkste eisen zijn, zodat het scannen van de paging berichten van het P2000 systeem niet meer mogelijk is, en de berichten niet langer zijn terug te vinden op bovengenoemde websites

 • Vraag 4
  Bent u bekend met het feit dat met bovengenoemde sites dieven en inbrekers in feite worden gefaciliteerd?

  Wanneer in de meldkamer terughoudender wordt omgegaan met het verstrekken van privé-gegevens in de doormelding via het P2000 alarmeringssysteem kan voorkomen worden dat informatie die gebruikt kan worden door criminelen is terug te vinden op internet.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het hier wel degelijk gaat om een inbreuk op de bescherming van persoonsgegevens? Zo nee, waarom niet?

  Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft in een richtlijn al in 2007 aangegeven dat het plaatsen van persoonsgegevens op internet alleen mag na persoonlijke toestemming. Het CBP doet echter geen uitspraak over het feit of de websitebeheerders in dit geval een overtreding begaan. Het College laat de beslissing aan het Openbaar Ministerie en de strafrechter om op basis van de Wet Bescherming persoonsgegevens te bepalen of hier een overtreding is begaan.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat een en ander ook niet leidt tot een meer effectieve noodhulpverlening of opsporing? Zo nee, waarom niet?

  Ja. Voor effectieve noodhulpverlening of opsporing is het ongewenst dat de persoonsgegevens van de melders via internet zijn te traceren.

 • Vraag 7
  Waarom wordt geen gebruik gemaakt van het afgeschermde C2000-systeem in plaats van P2000?

  Bij paging (P2000) wordt gebruik gemaakt van eenrichtingverkeer communicatie, hoger zendvermogen en een andere (lagere) frequentie dan het C2000-netwerk. Deze lagere frequentie garandeert binnenshuis een beter bereik. Hulpverleners die door middel van alarmering (en dus P2000) worden opgeroepen, bevinden zich vaak in een gebouw of object.

 • Vraag 8
  Bent u voornemens om alsnog maatregelen te nemen om deze praktijk een halt toe te roepen? Zo ja, welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 20 maart 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Hennis-Plasschaert (VVD) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de openbaarmaking van gegevens van 112-bellers(ingezonden 29 februari 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z03691
Volledige titel: De openbaarmaking van gegevens van 112-bellers
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1951
Volledige titel: Antwoord vragen Hennis-Plasschaert over openbaarmaking van gegevens van 112-bellers