Kamervraag 2012Z02137

Het bericht ‘Chaotische taferelen op Utrecht CS’

Ingediend 7 februari 2012
Indiener Léon de Jong (PVV)
Onderwerpen spoor verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z02137.html
1. http://www.telegraaf.nl/binnenland/11439545/__Chaotische_taferelen_op_Utrecht_CS__.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht: «Chaotische taferelen op Utrecht CS»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de NS er wederom niet in is geslaagd de treinreiziger adequaat te informeren over de situatie op het spoor, waardoor er al na één sneeuwbui een chaotische situatie ontstond op de stations? Zo ja, welke actie gaat u ondernemen? Zo neen, waarom niet?
 • Vraag 3
  Kunt u aangegeven hoe het mogelijk is dat, ondanks dat alle cruciale wisselverwarmingsinstallaties gecontroleerd waren, er minstens vijf cruciale wissels het begaven in het eerste uur van de sneeuwbui in de regio Noord-holland.
 • Vraag 4
  Vindt u dat op basis van deze prestaties dat het spoor winterklaar is?
 • Vraag 5
  Bent u bereid de Kamer nog voor de komende behandeling van de winterproblemen op het spoormiddels een uitgebreid feitenverslag te informeren over het handelen van NS en ProRail? Zo neen, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z02137
Volledige titel: Vragen van het lid de Jong (PVV) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over het bericht «Chaotische taferelen op Utrecht CS» (ingezonden 7 februari 2012).