Kamervraag 2011Z27638

Het bericht ‘Turkije doodt per ongeluk dertig burgers’

Ingediend 30 december 2011
Beantwoord 18 januari 2012 (na 19 dagen)
Indiener Harry van Bommel
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27638.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1130.html
1. Trouw, 30 december 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Turkije doodt per ongeluk dertig burgers»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Welke formele verklaring heeft de Turkse regering gegeven voor dit geweld tegen burgers?

  De Turkse regering heeft erkend dat het bombardement waarbij 35 burgers omkwamen, een trieste vergissing was. De burgers waren ten onrechte aangezien voor strijders van de verboden PKK.

 • Vraag 3
  Hebt u uw afkeuring uitgesproken over dit onaanvaardbare geweld tegen burgers? Indien nee, bent u daartoe bereid?

  De EU heeft naar aanleiding van het gebeurde geen verklaring uitgedaan. De Turkse regering heeft verklaard dat het bombardement op de burgers onbedoeld was. Zij heeft haar diepe spijt betuigd en heeft condoleances aangeboden aan de nabestaanden. Zij heeft toegezegd de nabestaanden te zullen compenseren. De Turkse regering heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd. De Nederlandse regering acht het van belang dat het onderzoek zorgvuldig en snel wordt afgerond.

 • Vraag 4
  Bent u bereid er bij de Turkse regering aan te dringen op een grotere terughoudendheid bij de inzet van geweld in de Turks-Iraakse grensregio? Indien nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Heeft de EU haar afkeuring uitgesproken over dit onaanvaardbare geweld tegen burgers? Indien neen, bent u bereid daarop aan te dringen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Is het waar dat deze aanval op burgers is uitgevoerd op basis van inlichtingen die waren verkregen met onbemande vliegtuigen? Indien ja, komt het in de Turks-Iraakse grensregio vaker voor dat militair wordt ingegrepen op basis van onjuiste inlichtingen die op deze wijze zijn verkregen?

  Het aangekondigde diepgaande onderzoek zal moeten uitwijzen of dit het geval is geweest.

 • Vraag 7
  Op welke wijze gaat de Turkse regering slachtoffers en nabestaanden van deze aanvallen compenseren?

  De Turkse regering heeft gezegd de nabestaanden te zullen compenseren. Over de invulling van deze compensatie is nog geen mededeling gedaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27638
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Turkije doodt per ongeluk dertig burgers» (ingezonden 30 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1130
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht «Turkije doodt per ongeluk dertig burgers» (ingezonden 30 december 2011).