Kamervraag 2011Z27599

Het bericht dat salafisten worden ingezet als ordetroepen tijdens de jaarwisseling

Ingediend 28 december 2011
Beantwoord 15 februari 2012 (na 49 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27599.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1538.html
1. http://al-yaqeen.com/nieuws/nieuws.php?id=2056, 27 december 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Een veilige Schilderswijk met Oud en Nieuw»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre klopt het bericht dat de politie Haaglanden de salafistische As Soenna-moskee heeft gevraagd samen te werken om de veiligheid van de Schildersbuurt te garanderen tijdens de jaarwisseling?

  In Den Haag loopt sinds 2009 het project «Rolmodellen». Hieraan nemen maatschappelijke organisaties zoals sportclubs en moskeeën deel. De rol van de deelnemers is het aanspreken van buurtgenoten die zich tijdens de jaarwisseling (dreigen te) misdragen. Met alle deelnemende organisaties zijn dezelfde afspraken gemaakt. Er is geen sprake van bijzondere voorwaarden van een bepaalde organisatie. De verantwoordelijkheid voor de ordehandhaving ligt ook tijdens de jaarwisseling geheel bij de politie.

 • Vraag 3
  Wat betekenen de door de As Soennah-moskee gestelde voorwaarden dat men dit onafhankelijk, op de eigen manier en met behoud van de eigen identiteit zal organiseren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de uitlating «Met deze actie geven we een boodschap aan zowel de plaatselijke als de landelijke politiek: Als je iets wil bereiken in wijken als de Schildersbuurt, dan zal je moeten samenwerken met de Islamitische Gemeenschap en zijn vertegenwoordigers!» een vorm van islamitische annexatiepolitiek is en een ondermijning van het gezag van de politie?

  Het is de algemene politiepraktijk dat de politie, binnen de kaders van de wet, samenwerkt met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties zoals kerken en moskeeën. Zij vormen mede de oren en ogen van politie en leveren zo een bijdrage aan de veiligheid in de samenleving. Ik wil nogmaals benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor de ordehandhaving te allen tijde bij de politie ligt.

 • Vraag 5
  Deelt u de visie dat in Nederland de veiligheid van de openbare orde nooit in handen mag worden gelegd van organisaties die homohaat, vrouwenonderdrukking, het aanzetten tot pedofilie en antisemitisme als uitgangspunten kennen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Welke maatregelen gaat u treffen om dit meer dan bizarre voorbeeld van de islamisering van Nederland, om op het terrein van de openbare orde samen te werken met een moskee die in de gaten werd/wordt gehouden door de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD), zo snel mogelijk tot dwaling te bestempelen en de verantwoordelijken op het matje te roepen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 17 januari 2012

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Immigratie, Integratie en Asiel, dat de schriftelijke vragen van het leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) over het bericht dat salafisten worden ingezet als ordetroepen tijdens de jaarwisseling (ingezonden 28 december 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27599
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Immigratie, Integratie en Asiel en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat salafisten worden ingezet als ordetroepen tijdens de jaarwisseling (ingezonden 28 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1538
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de ministers van Immigratie, Integratie en Asiel en van Veiligheid en Justitie over het bericht dat salafisten worden ingezet als ordetroepen tijdens de jaarwisseling (ingezonden 28 december 2011).