Kamervraag 2011Z27503

Het bericht dat orka Morgan gebruikt zal worden in een fokprogramma en in shows

Ingediend 23 december 2011
Beantwoord 20 februari 2012 (na 59 dagen)
Indieners Marianne Thieme (PvdD), Esther Ouwehand (PvdD)
Beantwoord door
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27503.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1613.html
1. Kamerstuk, 21 501-32 nr. 538.
2. http://parlisweb/parlis/Activiteit.aspx?id=6fff99fe-7c13–4c53–85ce-a31d21bed532&tab=2&refresh=1
3. http://www.telegraaf.nl/binnenland/11176396/__Zorgen_om_orka_Morgan__.html
 • Vraag 1
  Kent u het radiofragment waarin de nieuwe trainer van orka Morgan in Loro Parque vertelt dat Morgan op zal gaan treden in shows en tevens gebruikt zal worden voor een fokprogramma?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe verhoudt deze situatie zich tot uw woorden2 dat onderzoek en educatie voorop zouden staan bij Loro Parque? Waaruit blijkt volgens u dat Morgan voor onderzoek en educatie wordt ingezet?

  De orka verblijft in een EU-lidstaat en daar is het Europees recht en CITES regelgeving van toepassing. Ik heb mijn besluit om in te stemmen met de verplaatsing van Morgan naar Loro Parque mede gebaseerd op de goedkeuring die de Spaanse autoriteit heeft verstrekt en hun bevestiging dat Loro Parque voldoet aan educatieve en wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden voor orka’s. Het is niet aan mij maar aan de Spaanse autoriteiten om toe te zien op CITES wetgeving en internationale verdragen inzake zeezoogdieren.
  De overdracht van orka Morgan naar Tenerife, waar ze in een bassin wordt gehouden, was de uitkomst van een keuze tussen twee opties. Het was voor haar bestwil, dat ze uit Harderwijk wegging. De optie waarbij ze zeer waarschijnlijk in eenzaamheid zal leven en geen contact maakt met soortgenoten, leek mij een slechtere keuze dan die, waarbij ze in een veel groter bassin met soortgenoten gehouden zou worden. Het is echter geen ideale omgeving voor een wild dier, dat ben ik met u eens, zoals ik al eerder heb gezegd.
  Dat er bericht wordt dat de orka aansluiting gevonden heeft bij soortgenoten is goed nieuws.

 • Vraag 3
  Hoe definieert u de educatieve waarde van het opsluiten van orka’s gelet op uw uitspraken in de Kamer tijdens de debatten over de toekomst van Morgan, waarbij u zei: «Ik vind het ook helemaal niets, orka’s in bassins. Dat ben ik met iedereen eens. Hoe groot je de bassins ook maakt, het is gewoon niets voor die dieren. Zij zijn er veel te groot voor, zij zijn aangewezen op behoorlijk grote groepen en zij hebben bewegingsruimte nodig. Het is een noodoplossing.»?2

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u het voornemen van Loro Parque om met Morgan te gaan fokken, gelet op uw terechte beoordeling dat orka’s niet thuishoren in bassins? Wat vindt u ervan dat straks niet alleen Morgan, maar ook haar nakomelingen hun leven moeten slijten in een bassin? Welke stappen gaat u ondernemen om te voorkomen dat Morgan ingezet zal worden in een fokprogramma, aangezien dit blijkens uw uitspraken in de Kamer niet ten grondslag lag aan de door u verleende vergunning die de verhuizing van Morgan naar Loro Parque mogelijk heeft gemaakt?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kent u de tegenstrijdige berichtgeving over het welzijn van orka Morgan in Loro Parque, waarbij verschillende media denken te weten dat Morgan het enorm «naar haar zin heeft» terwijl bezoekers van Loro Parque melden dat Morgan stil in een hoekje van haar bassin ligt, af en toe stressgeluiden maakt en een wond heeft aan haar rugvin?3 Bent u bereid onafhankelijke orka-deskundigen te laten onderzoeken hoe het met Morgan is gesteld? Zo ja, kunt u de Kamer informeren over de aanpak, werkwijze en termijn waarop dat zal gebeuren? Zo neen, waarom wilt u niet door onafhankelijke deskundigen worden geïnformeerd over het welzijn van de orka die u zelf naar dit park heeft gestuurd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Hoe legt u uit dat Morgan direct aansluiting zou hebben gevonden bij de andere, voor haar vreemde, orka’s in Loro Parque, gelet op uw beslissing om Morgan niet te laten terugkeren naar zee omdat u naar eigen zeggen bang was dat zij geen aansluiting zou vinden bij haar familie, terwijl ook van wilde orka’s geluidsopnamen beschikbaar waren en gebruikt hadden kunnen worden om die aansluiting mogelijk te maken?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27503
Volledige titel: Vragen van de leden Ouwehand en Thieme (beiden Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat orka Morgan gebruikt zal worden in een fokprogramma en in shows (ingezonden 23 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1613
Volledige titel: Vragen van de leden Ouwehand en Thieme (beiden Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat orka Morgan gebruikt zal worden in een fokprogramma en in shows (ingezonden 23 december 2011).