Kamervraag 2011Z27426

Julius Malema

Ingediend 23 december 2011
Beantwoord 31 januari 2012 (na 39 dagen)
Indieners Louis Bontes (PVV), Johan Driessen (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27426.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1348.html
1. Trouw, 22 december.
2. Handelingen, VAO Landbouw en Ontwikkelingslanden, 21 december 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Geschorste Malema krijgt provinciale ANC-functie»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is de exacte status van de schorsing van Julius Malema? Waarom kan Malema, ondanks zijn schorsing, onder nota bene luid gejuich van zijn ANC-partijgenotenlid worden van het provinciaal uitvoerend comité in de provincie Limpopo?

  Malema is voor een periode van vijf jaar geschorst als lid van het ANC en de onder het ANC vallende organisaties zoals de Youth League. Malema moet zijn voorzitterschap van de Youth League neerleggen. Malema heeft echter beroep aangetekend tegen de schorsing. Hangende het beroep is Malema gekozen tot lid van het provinciale bestuur van de provincie Limpopo.

 • Vraag 3
  Erkent u dat uw uitspraak:»er zijn stemmen binnen het ANC die pleiten voor een gedwongen herverdeling, maar dat is een minderheid. Een belangrijke voorstander van de gedwongen herverdeling, Malema, is vrij recent nog geschorst», van 21 december jl. in de plenaire zaal van de Tweede Kamer der Staten-Generaal2 sterk aan kracht heeft ingeboet nu Malema toch een vooraanstaande positie heeft verworven binnen het ANC? Zo nee, waarom niet?

  De uitlatingen van Malema en de populariteit die hij geniet geven reden tot zorg. De leiding van het ANC heeft met het besluit tot schorsing van Malema duidelijk gemaakt zijn standpunt niet te delen. De behandeling van het beroep tegen de schorsing van Malema zal door de Nederlandse ambassade nauwlettend worden gevolgd.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening, dat, nu wederom blijkt dat Malema, die oproept tot gedwongen nationalisaties, kind aan huis is bij het echtpaar Mugabe en «kill the boer» zingt, een belangrijke rol binnen de socialistische ANC blijkt te hebben, alle Nederlandse ontwikkelingshulp aan Zuid-Afrika per direct moet worden beëindigd? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Nederland werkt samen met de Zuid-Afrikaanse regering en niet met individuele politici. De Zuid-Afrikaanse regering zet zich in voor nationale eenheid en verzoening en neemt afstand van krachten die verdeeldheid bepleiten. Overigens zal conform gesteld in de «Focusbrief ontwikkelingssamenwerking» van maart 2011 de ontwikkelingsrelatie met Zuid-Afrika in de komende periode worden afgebouwd.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27426
Volledige titel: Vragen van de leden Bontes en Driessen (beiden PVV) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over Julius Malema (ingezonden 23 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1348
Volledige titel: Vragen van de leden Bontes en Driessen (beiden PVV) aan de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over Julius Malema (ingezonden 23 december 2011).