Kamervraag 2011Z24039

De betoging in Dordrecht

Ingediend 24 november 2011
Beantwoord 22 december 2011 (na 28 dagen)
Indiener Cynthia Ortega-Martijn (CU)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z24039.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1195.html
1. NOS.NL, 12 november 2011, http://nos.nl/artikel/312891-arrestaties-bij-intocht-sinterklaas.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Arrestaties bij intocht Sinterklaas»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u de Kamer informeren over de achtergronden van het politie-optreden?

  In opdracht van het Openbaar Ministerie is deze zaak nog in onderzoek. Om die reden kunnen op dit moment geen nadere mededelingen worden gedaan.

 • Vraag 3
  Hoe is de afweging gemaakt tussen de vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijheid enerzijds en het openbare orde motief om de sinterklaas-intocht rustig te laten verlopen anderzijds?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Acht u het tonen van teksten op een T-shirt in het algemeen een inbreuk op een demonstratieverbod?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z24039
Volledige titel: Vragen van het de leden Slob en Ortega-Martijn (beiden ChristenUnie) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de betoging in Dordrecht (ingezonden 24 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1195
Volledige titel: Vragen van het de leden Slob en Ortega-Martijn (beiden ChristenUnie) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de betoging in Dordrecht (ingezonden 24 november 2011).