Kamervraag 2011Z23194

Het bericht ‘Extremistische Joden slaan om zich heen’

Ingediend 16 november 2011
Beantwoord 22 december 2011 (na 36 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z23194.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-984.html
1. Trouw van 14 november 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Extremistische Joden slaan om zich heen»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de zorgen over deze illegale gedragingen van Israëlische kolonisten, die op basis van het internationaal recht illegaal verblijven in de nederzettingen op de Westoever? En zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 3
  Is het u bekend of uw Israëlische ambtsgenoot deze gedragingen afkeurt en op welke wijze hij dit kenbaar maakt? Zo nee, waarom niet?

  Premier Netanyahu en andere leden van zijn regering hebben zich ondubbelzinnig uitgesproken tegen gebruik van geweld door kolonisten. De premier kondigde maatregelen aan om het geweld van kolonisten te beteugelen. Zo is het aantal veiligheidstroepen op straat verhoogd en kunnen, naast de politie, nu ook militairen overgaan tot arrestatie. Kolonisten in overtreding kunnen voor militaire rechtbanken worden gedaagd en verbannen van de West Bank.

 • Vraag 4
  Draagt naar uw oordeel de enorme hoeveelheid Israëlische kolonisten op de Westoever bij aan de onvrede bij de kolonisten? Zo nee, waarom niet?

  Wat de relatie is tussen het aantal kolonisten en hun persoonlijke gevoelens kan ik niet duiden.

 • Vraag 5
  Bent u bekend met de vernielingen die de kolonisten hebben aangericht aan Palestijnse eigendommen? Zo nee, waarom niet? Hoe oordeelt u over de toename van de vernielingen aan Palestijnse eigendommen?

  Ja, deze vernielingen zijn mij bekend. Ik sluit mij aan bij verklaringen die hierover zijn afgelegd door de EU Hoge Vertegenwoordiger, bijvoorbeeld naar aanleiding van de aanslag op de Al-Nurayn moskee op 5 september 2011.

 • Vraag 6
  Hoe oordeelt u over het geweld tegen de overige doelwitten van de extremistische kolonisten zoals vredesorganisaties, Arabieren en het leger binnen Israël?

  Ik keur dit geweld ten zeerste af.

 • Vraag 7
  Deelt u uw zorgen over deze geweldstoename met uw Israëlische ambtsgenoot? Zo nee, waarom niet?

  Ja. De Nederlandse zorgen over de toename van geweldsplegingen door kolonisten zijn aan de Israëlische autoriteiten overgebracht.

 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat deze ontwikkelingen niet bevorderlijk zijn voor het vredesproces in het Midden-Oosten? Zo nee, waarom niet?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z23194
Volledige titel: Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minster van Buitenlandse Zaken over het bericht «Extremistische Joden slaan om zich heen» (ingezonden 16 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-984
Volledige titel: Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minster van Buitenlandse Zaken over het bericht «Extremistische Joden slaan om zich heen» (ingezonden 16 november 2011).