Kamervraag 2011Z23193

De twee Israëlische wetsvoorstellen die beperkingen opleggen aan Israëlische NGO’s

Ingediend 16 november 2011
Beantwoord 12 december 2011 (na 26 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z23193.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-899.html
1. http://www.haaretz.com/news/national/israeli-ministers-back-bills-to-limit-funding-for-human-rights-
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht dat men in Israël voornemens is wetsvoorstellen te behandelen die grote beperkende gevolgen kunnen hebben voor de werkzaamheden van Israëlische NGO’s?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat vreedzame maatschappelijke groepen ook in een democratie bescherming genieten en recht hebben op vrijheid van meningsuiting, het recht hebben van vereniging en vergadering en in staat moeten zijn (vreedzame) activiteiten te ontplooien? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de zorgen over deze wetsvoorstellen, die forse financiële restricties en een beperking in politieke ruimte voor Israëlische NGO’s tot gevolg hebben? Zo nee, waarom niet?

  Het gaat om wetsvoorstellen die kunnen worden aangehouden, geamendeerd of verworpen. De behandeling van genoemde wetsvoorstellen is door de Israëlische regering voor onbepaalde tijd uitgesteld.

 • Vraag 4
  Bent u van mening dat dit niet past binnen het liberale beleid dat de Israëlische overheid voert ten opzichte van de maatschappelijke organisaties binnen Israël? Zo nee, waarom niet?

  Ik geef in dit stadium geen oordeel te geven over de consistentie van wetsvoorstellen met het algemene beleid van Israël.

 • Vraag 5
  Op welke wijze heeft u uw zorgen over deze ontwikkeling, die strijdig is met het huidige liberale beleid van de Israëlische overheid en met de Nederlandse opvatting over de belangrijke rol van het maatschappelijk middenveld als het gaat om het opkomen voor de mensenrechten, tegen uw Israëlische ambtsgenoot geuit?

  Nederland heeft via verschillende kanalen aandacht gevraagd voor vragen rond deze wetsvoorstellen.

 • Vraag 6
  Op welke wijze heeft u uw zorgen kenbaar gemaakt in EU-verband?

  De wetsvoorstellen worden aandachtig gevolgd in EU-verband.

 • Vraag 7
  Welke stappen onderneemt u om in EU verband te komen tot een gezamenlijke verklaring over het voornemen van de Israëlische regering?

  Het hoofd van de delegatie van de Europese Unie in Tel Aviv heeft dit namens de lidstaten aan de orde gesteld.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z23193
Volledige titel: Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de twee Israëlische wetsvoorstellen die beperkingen opleggen aan Israëlische NGO’s (ingezonden 16 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-899
Volledige titel: Vragen van het lid Timmermans (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de twee Israëlische wetsvoorstellen die beperkingen opleggen aan Israëlische NGO’s (ingezonden 16 november 2011).