Kamervraag 2011Z21817

De arrestatie van tientallen Turkse journalisten, academici, schrijvers en uitgevers door de Turkse politie

Ingediend 3 november 2011
Beantwoord 28 december 2011 (na 55 dagen)
Indieners Klaas Dijkhoff (VVD), Harry van Bommel (SP), Joël Voordewind (CU), Wim Kortenoeven (PVV), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z21817.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1025.html
1. http://www.roportaj.nl/nieuws/176-arrestatie-ragip-zarakolu
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de arrestatie van enkele tientallen Turkse journalisten, schrijvers en uitgevers, waaronder de Turkse schrijver en uitgever Zarakolu, door de Turkse politie?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u deze arrestaties? Hoe zal het verdere procesverloop van hen er uit zien? Waarvan wordt de betreffende personen precies beschuldigd? Is er ook een relatie met de publicaties van Zarakolu over de Armeense genocide?

  Sinds april 2009 is in Turkije een groot aantal mensenrechtenactivisten, lokale bestuurders en politici gearresteerd, die lid zouden zijn van de KCK, mogelijk de civiele tak van de PKK. Deze personen zijn gedetineerd in afwachting van de definitieve formulering van de aanklacht. Ervaring met soortgelijke zaken leert dat het maanden, zo niet jaren, kan duren voor de aanklacht bekend wordt. Het Turkse rechtssysteem laat het toe dat een aanklacht nog definitief geformuleerd moet worden, terwijl de verdachte reeds in hechtenis is genomen.

 • Vraag 3
  Kunt u deze massa-arrestatie nader duiden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Verslechtert momenteel het Turkse klimaat ten aanzien van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting? Wat zijn de trends?

  Ja. De persvrijheid en vrijheid van meningsuiting staan in toenemende mate onder druk vanwege het grote aantal rechtszaken tegen journalisten, schrijvers, wetenschappers en mensenrechtenactivisten in Turkije. Hierdoor is het risico op zelfcensuur in de media groter. Daarbij komt het regelmatig voor dat websites, tijdschriften en zelfs boeken worden verboden. Bestaande anti-terrorismewetgeving laat te veel ruimte voor restrictieve interpretatie door het Turkse Openbaar Ministerie en de Turkse rechterlijke macht. De Turkse regering heeft vooralsnog geen indicatie gegeven dat het de betreffende wetgeving wil aanpassen.

 • Vraag 5
  Welke stappen gaat u – bilateraal en in EU-verband – ondernemen om de Turkse autoriteiten aan te spreken op deze arrestaties?

  Nederland spreekt zowel bilateraal als via de EU de Turkse regering aan op het belang van persvrijheid en vrijheid van meningsuiting voor het democratisch hervormingsproces in Turkije. Daartoe is een eerlijke en onafhankelijke rechtsgang onontbeerlijk.

 • Vraag 6
  Welke consequenties zouden in uw ogen deze massale arrestaties moeten hebben met het oog op de toetredingsonderhandelingen met Turkije?

  Zolang Turkije niet volledig aan de toetredingsvoorwaarden, waaronder persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, uit het onderhandelingsraamwerk van 2005 voldoet, kan het geen lid van de EU worden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z21817
Volledige titel: Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Dijkhoff (VVD), Voordewind (ChristenUnie), Kortenoeven (PVV) en Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van tientallen Turkse journalisten, academici, schrijvers en uitgevers door de Turkse politie (ingezonden 3 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1025
Volledige titel: Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Dijkhoff (VVD), Voordewind (ChristenUnie), Kortenoeven (PVV) en Van Bommel (SP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de arrestatie van tientallen Turkse journalisten, academici, schrijvers en uitgevers door de Turkse politie (ingezonden 3 november 2011).