Kamervraag 2011Z21281

1. «Brandweer: C2000 blijft een drama» (Dagblad De Pers, pagina 3).
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Brandweer: C2000 blijft een drama»?1
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u dit bericht en de steeds terugkerende berichten waarin stelselmatig naar voren komt dat C2000 een drama blijft?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven in welke regio’s in Nederland er met plezier en vertrouwen gewerkt wordt met C2000 en in welke regio’s men minder tevreden is?
 • Vraag 4
  Welke stappen staan u voor ogen om te zorgen dat C2000 in geheel Nederland op dusdanige wijze gebruikt kan worden dat dit tot tevredenheid bij de brandweer leidt? Denkt u dat dit met C2000 überhaupt mogelijk is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom wel?
 • Vraag 5
  Is in iedere regio voldoende tijd en geld besteed aan de implementatie van C2000? Is er in iedere regio voldoende tijd en geld besteed aan opleiding en training van manschappen, leidinggevenden en aan meldkamerpersoneel?
 • Vraag 6
  Wordt er in iedere regio gebruikgemaakt van exact dezelfde materialen en procedures? Zo nee, waarom is dat niet het geval? Hoe beoordeelt u deze situatie met de kennis van nu?
 • Vraag 7
  Had de rijksoverheid meer regie moeten houden op het uitrollen van C2000 om problemen te voorkomen? Zo ja, hoe gaat u dit bij toekomstige projecten doen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z21281
Volledige titel: Vragen van het lid Elissen (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over C2000 (ingezonden 27 oktober 2011).