Kamervraag 2011Z19687

De dood van een Turkse arrestant

Ingediend 7 oktober 2011
Beantwoord 28 oktober 2011 (na 21 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z19687.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-471.html
1. «Hart van dode Turkse arrestant is zoek», Noord Hollands Dagblad 4 oktober 2011.
  • Vraag 1
    Kent u het bericht1 dat het Turkse autopsierapport van de Turkse man die eerder dit jaar overleed wezenlijk afwijkt van de Nederlandse bevindingen? Zo ja, hoe verklaart u deze verschillen?

    Ja, het krantenbericht is bekend. Het Openbaar Ministerie heeft al voor het verschijnen van dit bericht meerdere verzoeken gedaan aan de (advocaat van de) nabestaanden van de overleden arrestant om het rapport te overleggen. Tot op heden is het gestelde rapport niet ontvangen. Het Openbaar Ministerie kan om die reden geen uitspraken doen over de inhoud van het rapport in vergelijking met het Nederlandse onderzoek.

  • Mededeling - 26 oktober 2011

    Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Dibi (Groen Links) van uw Kamer aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een Turkse arrestant (ingezonden 7 oktober 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z19687
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een Turkse arrestant (ingezonden 7 oktober 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-471
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de dood van een Turkse arrestant (ingezonden 7 oktober 2011).