Kamervraag 2011Z16748

De spaarrekening van de MBO Raad

Ingediend 2 september 2011
Beantwoord 5 oktober 2011 (na 33 dagen)
Indiener
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z16748.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-211.html
  • Vraag 1
    Hoe kan het dat de MBO Raad het departement van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap foutief informeert over feiten die hem bekend zijn?1

    Zoals in de rectificatie is aangegeven, heeft de MBO Raad de vraag abusievelijkonjuist beantwoord. Bij navraag bleek, dat de MBO Raad de vraag niet goed had begrepen. Van opzet is derhalve geen sprake. In de jaarrekening was de juiste informatie opgenomen.

  • Vraag 2
    Deelt u de mening dat correcte informatieverschaffing aan de Kamer te allen tijde gewaarborgd dient te zijn en hoe beoordeelt u in dat licht de op 15 augustus 2011 ontvangen antwoorden op schriftelijke vragen?

    Correcte informatieverschaffing aan de Kamer is uiteraard het uitgangspunt. Ik ga er van uit dat het hier een incident betreft.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z16748
Volledige titel: Vragen van het lid Elias (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de spaarrekening van de MBO Raad (ingezonden 2 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-211
Volledige titel: Vragen van het lid Elias (VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de spaarrekening van de MBO Raad (ingezonden 2 september 2011).