Kamervraag 2011Z15668

Het Financieel Diensten Centrum in Kerkrade

Ingediend 20 juli 2011
Beantwoord 15 augustus 2011 (na 26 dagen)
Indieners Angelien Eijsink (PvdA), Frans Timmermans (PvdA), Pauline Smeets (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen werk werkgelegenheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15668.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3308.html
1. L1, 18 juli 2011.
 • Vraag 1
  Bent u van plan het Financieel Diensten Centrum (FDC) in Kerkrade te sluiten en het vervolgens onder te brengen in Utrecht?1 Zo ja, zullen hierdoor de werknemers hun baan verliezen?

  Overeenkomstig de toezegging in mijn brief van 28 juni jl. (Kamerstuk 32 733, nr. 36) informeer ik u nog deze maand over het Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie, waarvan het Financieel Diensten Centrum in Eygelshoven onderdeel is. Over de herbelegging van het vastgoed is op dit moment nog bestuurlijk overleg gaande.

 • Vraag 2
  Is het FDC in 2008 niet juist naar Kerkrade gekomen ter (beperkte), compensatie van het banenverlies als gevolg van de sluiting van het Amerikaanse depot in Eygelshoven? Zo ja, hoe kan dan binnen drie jaar alweer worden besloten de geboden compensatie, die in omvang veel beperkter was dan het banenverlies, teniet te doen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Zult u ervoor zorgen dat het FDC gewoon in Kerkrade blijft, opdat u zich daarmee houdt aan de gemaakte afspraken over de compensatie aan Kerkrade? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15668
Volledige titel: Vragen van de leden Eijsink, Timmermans en Smeets (allen PvdA) aan de minister van Defensie over het Financieel Diensten Centrum in Kerkrade (ingezonden 20 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3308
Volledige titel: Vragen van de leden Eijsink, Timmermans en Smeets (allen PvdA) aan de minister van Defensie over het Financieel Diensten Centrum in Kerkrade (ingezonden 20 juli 2011).