Kamervraag 2011Z15182

De dreigende doodstraf voor de Iraanse predikant Yoesef Nadarkhani

Ingediend 6 juli 2011
Beantwoord 12 september 2011 (na 68 dagen)
Indieners Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15182.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3597.html
1. Kerknet, 1 juli 2011 (http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=100769)
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Iran herbevestigd omstreden doodstraf voor christelijke predikant»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Heeft u inmiddels al protest aangetekend tegen dit vonnis? Zo nee, bent u dat alsnog van plan te doen en tevens de Iraanse ambassadeur te ontbieden om deze zaak, maar ook die van Vahik Abrahimian, de Nederlands-Iraanse voorganger die ook vastzit, wederom aan te kaarten? Zo nee, waarom niet?

  De EU-ambassades in Teheran trachten duidelijkheid te krijgen over de status van het proces tegen de christelijke predikant. Indien het doodvonnis wordt gehandhaafd, zal Nederland in EU-verband hiertegen protest aantekenen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het feit dat nu de doodstraf voor geloofsafval wordt uitgesproken, hoewel in deze doodstraf in het Iraanse strafrecht (nog) niet is voorzien, wederom een ernstige verslechtering betekent voor de positie van christenen in Iran? Zo nee, waarom niet?

  Zolang geen helderheid bestaat over het eventuele doodvonnis dat tegen de heer Nadarkhani is uitgevaardigd, kan ik aan deze zaak geen conclusies verbinden wat betreft de positie van christenen in Iran. Nederland is overigens tegen welke bestraffing dan ook wegens geloofsafval.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om de uitzetting van Iraanse christenen op te schorten en de minister van Buitenlandse Zaken te vragen een thematisch ambtsbericht over de positie van christenen in Iran te laten opstellen? Zo nee, waarom niet?

  Op 25 augustus jl. is een nieuw algemeen ambtsbericht over Iran verschenen. Hierin is ook aandacht besteed aan de positie van christenen in Iran. Op basis van de informatie in het ambtsbericht zal de minister voor Immigratie en Asiel het asielbeleid ten aanzien van Iraanse christenen zonodig opnieuw formuleren.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15182
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Immigratie en Asiel over de dreigende doodstraf voor de Iraanse predikant Yoesef Nadarkhani (ingezonden 6 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3597
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Immigratie en Asiel over de dreigende doodstraf voor de Iraanse predikant Yoesef Nadarkhani (ingezonden 6 juli 2011).