Kamervraag 2011Z15123

De berichten dat kosten voor uitzetting mogelijk worden verhaald

Ingediend 5 juli 2011
Beantwoord 10 augustus 2011 (na 36 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen
Beantwoord door
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15123.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3272.html
1. NOS teletekst pagina 104 «Leers wil kosten uitzetten verhalen».
 • Vraag 1
  Wat is de reden dat u gaat onderzoeken of de kosten van uitzetting kunnen worden verhaald op uitgeprocedeerde asielzoekers?1

  Het voornemen om te onderzoeken of het mogelijk is de kosten die de overheid maakt in het terugkeerproces te verhalen op de vreemdeling, heb ik beschreven in de brief «Terugkeer in het vreemdelingenbeleid»2 die ik op 1 juli 2011 aan uw Kamer heb aangeboden. Daarin is aangegeven dat dit mede is ingegeven door mijn toezegging in het Algemeen Overleg over vreemdelingenbewaring van 26 januari 2011. Ik acht het passend om in het geval een vertrekplichtige vreemdeling niet de keuze maakt om, al dan niet door de overheid gefaciliteerd, zelfstandig te vertrekken, de kosten van een gedwongen vertrektraject te verhalen op de vreemdeling. Hiermee wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat deze kosten neerslaan op de Nederlandse samenleving.

 • Vraag 2
  Komt het beleid te vervallen dat uitgeprocedeerde asielzoekers vaak nog financiële ondersteuning krijgen wanneer ze terug moeten naar het land van herkomst?

  Nee. Zoals uit genoemde brief van 1 juli 2011 blijkt, heeft zelfstandig vertrek mijn voorkeur en zal ik daartoe de ondersteuning van de zelfstandige terugkeer verruimen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat als uitgeprocedeerde asielzoekers deze kosten zelf op zich moeten nemen, dit een extra belemmering vormt om Nederland te verlaten?

  Nee, ik deel deze mening niet. Zoals aangegeven wordt de ondersteuning bij zelfstandig vertrek verstrekt, hetgeen juist een extra stimulans van zelfstandig vertrek betekent. Dat bij het uitblijven van dit zelfstandig vertrek de kosten van gedwongen vertrek worden verhaald op de vreemdeling, zal eerder een verdere stimulans kunnen vormen voor de vreemdeling om het niet aan te laten komen op een traject van gedwongen vertrek.

 • Vraag 4
  Waarom heeft u de pers eerder op de hoogte gebracht van deze plannen dan de Tweede Kamer?

  Ik heb uw Kamer over mijn voornemen geïnformeerd bij genoemde brief van 1 juli 2011 na afloop van de ministerraad.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15123
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Immigratie en Asiel over de berichten dat kosten voor uitzetting mogelijk worden verhaald (ingezonden 5 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3272
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister van Immigratie en Asiel over de berichten dat kosten voor uitzetting mogelijk worden verhaald (ingezonden 5 juli 2011).