Kamervraag 2011Z11353

Het bericht dat Nederlandse uitkeringen naar Marokko en naar Turkije worden geëxporteerd

Ingediend 30 mei 2011
Beantwoord 22 juni 2011 (na 23 dagen)
Indiener Ino van den Besselaar (PVV)
Beantwoord door Henk Kamp (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11353.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2920.html
1. de Volkskrant, 27 mei 2011.
2. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/heb-ik-recht-op-een-toeslag-als-ik-in-het-buitenland-ga-wonen.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Ook hogere uitkering voor Turken»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Daar Turkije niet staat vermeld op het lijstje «Uitzondering Toeslagenwet voor verdragslanden»,2 waar baseert het Europees Hof zich dan op om vast te stellen dat ook Turken in Turkije de toeslag uitbetaald moeten krijgen?

  Zie antwoord 2 en 3 op vragen van de leden Van Hijum (CDA) en Omtzigt (CDA) aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitkeringen in Turkije (ingezonden 30 mei 2011).

 • Vraag 3
  Kan deze uitspraak van het Europees Hof een precedent zijn voor uitkeringsgerechtigden in andere landen? Zo ja, welke?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke stappen hebt u al gezet om de export van toeslagen op uitkeringen naar het buitenland te verhinderen?

  Op grond van de Wet beperking export uitkeringen, die per 1 januari 2000 in werking is getreden, is export van toeslagen op grond van de Toeslagenwet vanaf dat moment niet langer mogelijk voor nieuwe gevallen. Voor reeds bestaande rechten op een toeslag krachtens de toeslagenwet werd een overgangsregeling getroffen.
  Sinds 5 mei 2005 (plaatsing van de Toeslagenwet op bijlage II bis bij Verordening nr. 1408/71) is Nederland niet langer verplicht om de toeslagen krachtens de Toeslagenwet naar andere landen van de EU/EER/Zwitserland te exporteren. Voor bestaande rechten werd een overgangsregeling van drie jaar getroffen. Per 1 mei 2010 is Verordening Nr. 1408/71 vervangen door Verordening 883/2004. Ook op grond van Verordening 883/2004 hoeven geen toeslagen krachtens de Toeslagenwet te worden geëxporteerd (op grond van artikel 70 van Verordening (EG) Nr. 883/2004 + plaatsing op Bijlage X).
  Naar landen buiten de EU/EER/Zwitserland vindt tot op heden alleen nog export van toeslagen krachtens de Toeslagenwet plaats indien die verplichting bestaat op grond van het betreffende bilaterale socialezekerheidsverdrag.

 • Vraag 5
  Hoe ver staat het met het eventueel aanpassen/opzeggen van de verdragen die Nederland verplichten om toeslagen op uitkeringen naar verschillende landen te exporteren?

  Zie antwoord 6 op vragen van de leden Van Hijum (CDA) en Omtzigt (CDA) aan de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitkeringen in Turkije (ingezonden 30 mei 2011).

 • Vraag 6
  Welke belemmeringen ondervindt u bij het uitvoeren van de stappen bedoeld in vragen 4 en 5?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11353
Volledige titel: Vragen van het lid Van den Besselaar (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat Nederlandse uitkeringen naar Marokko en naar Turkije worden geëxporteerd (ingezonden 30 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2920
Volledige titel: Vragen van het lid Van den Besselaar (PVV) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat Nederlandse uitkeringen naar Marokko en naar Turkije worden geëxporteerd (ingezonden 30 mei 2011).