Kamervraag 2011Z11106

De in Zwitserland vrijgegeven miljoenen van Klaas Bruinsma

Ingediend 26 mei 2011
Beantwoord 12 augustus 2011 (na 78 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11106.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3284.html
1. http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/2436765/2011/05/24/Bruinsmagroep-krijgt-geld-terug.dhtml
 • Vraag 1
  Op welk moment was Justitie in Nederland op de hoogte van het bestaan van de miljoenen euro’s op een Zwitserse bankrekening, mogelijk afkomstig uit het drugsimperium van de twintig jaar geleden geliquideerde Klaas Bruinsma?1
 • Vraag 2
  Hoe is de strafrechtelijke samenwerking tussen Zwitserland en Nederland verlopen in deze zaak en de beslaglegging op deze miljoenen?
 • Vraag 3
  Is er overleg geweest tussen Zwitserland en Nederland aan welk land dit vermogen, mogelijk wederrechtelijk verkregen voordeel, zou moeten toekomen? Zo ja, vanaf welk moment en hoe is dit verlopen?
 • Vraag 4
  In welke mate is hier discussie over geweest, mede gelet op het feit dat hier in 2009 een uitspraak van de rechtbank in Bazel voor nodig is geweest om te bepalen dat het vermogen van Bruinsma verviel aan de Zwitserse staat? Heeft Nederland zich hier tegen verzet of heeft Nederland zich hier op enig moment bij neergelegd? Zo ja, op welk moment?
 • Vraag 5
  Wat is uw reactie op het bericht dat de ongeveer zeven miljoen euro moet worden vrijgegeven omdat er door de Zwitserse justitie vormfouten zijn gemaakt?
 • Vraag 6
  Kunt u nagaan waarom erin deze ontnemingszaak zoveel vertraging heeft opgelopen dat de miljoenen zijn vrijgevallen vanwege de lange duur van de rechtszaak? Heeft Nederland bij de Zwitserse justitie aangedrongen op spoedige behandeling? Zo niet, waarom niet?
 • Vraag 7
  Is het waar dat het Openbaar Ministerie nog geen onderzoek heeft ingesteld naar de gang van zaken rond deze miljoenen aan mogelijk crimineel geld? Kunt u dit toelichten?
 • Vraag 8
  Indien Nederland zich nog steeds op het standpunt stelt dat dit geld aan Nederland zou moeten vervallen, zijn er dan nog stappen mogelijk richting Zwitserland? Zo ja, welke?
 • Mededeling - 17 juni 2011

  Hierbij deel ik u mee, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, dat de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen (SP) van uw Kamer over de in Zwitserland vrijgegeven miljoenen van Klaas Bruinsma (ingezonden 26 mei 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11106
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de in Zwitserland vrijgegeven miljoenen van Klaas Bruinsma (ingezonden 26 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3284
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de in Zwitserland vrijgegeven miljoenen van Klaas Bruinsma (ingezonden 26 mei 2011).