Kamervraag 2011Z10389

Een vonnis van de Iranese autoriteiten die betrekking heeft op een zaak waarin een tot het christendom bekeerde Iraanse familie geen asiel wordt verleend

Ingediend 19 mei 2011
Beantwoord 15 juni 2011 (na 27 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z10389.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2832.html
 • Vraag 1
  Kunt u zich uw antwoord op mijn schriftelijke vragen van 10 december 2010 herinneren over een zaak waarin een tot het christendom bekeerde familie geen asiel wordt verleend1 en waarin u liet weten geen aanleiding te zien om deze zaak in heroverweging te nemen?

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u bijgevoegde documenten met het vonnis van de Iranese autoriteiten die betrekking heeft op de persoon in de betreffende zaak?

  De documenten betreffen een afschrift van een «vonnis» van de «Revolutionaire Islamitische Rechtbank» van Tabriz, alsmede een vertaling ervan.

 • Vraag 3
  Ziet u in dit vonnis aanleiding om uw besluit in deze zaak in heroverweging te nemen? Zo nee, waarom niet?

  Nee. De authenticiteit van het vonnis en de eventuele betekenis van de inhoud daarvan kunnen eerst worden onderzocht in een daartoe strekkende procedure. Betrokkene heeft momenteel geen openstaande asielprocedure waarbinnen genoemd onderzoek kan plaatsvinden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z10389
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Immigratie en Asiel over een vonnis van de Iranese autoriteiten die betrekking heeft op een zaak waarin een tot het christendom bekeerde Iraanse familie geen asiel wordt verleend (ingezonden 19 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2832
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Immigratie en Asiel over een vonnis van de Iranese autoriteiten die betrekking heeft op een zaak waarin een tot het christendom bekeerde Iraanse familie geen asiel wordt verleend (ingezonden 19 mei 2011).