Kamervraag 2011Z10282

De opname van de Noordoostpolder (NOP) in de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO

Ingediend 18 mei 2011
Beantwoord 6 juli 2011 (na 49 dagen)
Indiener Jan van Bochove (SGP)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z10282.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3075.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het feit dat de gemeenteraad van de Noordoostpolder (NOP) tegen de opname van de NOP op de Werelderfgoedlijst van UNESCO heeft gestemd op 28 april 2011?

  Ja.

 • Vraag 2
  Bent u van mening dat de NOP van de lijst gehaald moet worden, gezien het gebrek aan draagvlak in de gemeente? Zo ja, per wanneer kan de NOP dan daadwerkelijk van de lijst worden gehaald?

  Het College van B&W van de Noordoostpolder heeft mij op 26 mei 2011 per brief geïnformeerd over zijn standpunt. De gemeenteraad van de Noordoostpolder besloot op 28 april 2011 niet in te stemmen met plaatsing van de Noordoostpolder op de Herziene Voorlopige Lijst Werelderfgoed. Het college wil daarom in deze raadsperiode ten aanzien van dit onderwerp geen actie meer ondernemen. Dit standpunt respecteer ik. Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad constateer ik dat er onvoldoende draagvlak is voor plaatsing van de Noordoostpolder op de voorlopige lijst. Ik plaats de Noordoostpolder daarom niet op de Herziene Voorlopige Lijst Werelderfgoed.

 • Vraag 3
  Indien de gemeente NOP ruimschoots vóór 10 april 2011 aan de regering had aangegeven dat ze de NOP niet op de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO had geplaatst willen zien worden, was dit dan ook niet gebeurd?

  De Noordoostpolder staat sinds 1995 op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed Nederland. In juni 2010 heeft de gemeente Noordoostpolder de onafhankelijke adviescommissie onder voorzitterschap van mevrouw Leemhuis-Stout verzocht de Noordoostpolder opnieuw op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed te plaatsen. De commissie Leemhuis adviseerde in november 2010 de Noordoostpolder op te nemen op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed vanwege de uitzonderlijke universele waarde van het gebied. Het advies van de commissie Leemhuis is vervolgens door staatssecretaris Bleker en mij overgenomen

 • Mededeling - 15 juni 2011

  De door de leden Gerbrands (PVV), Koopmans (CDA) en Van Bochove (CDA) aan mij gestelde twee sets vragen, 12 en 26 mei, over de mogelijke toevoeging van de Noordoostpolder aan de Werelderfgoedlijst kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van uitstel is dat er nog nadere afstemming moet plaatsvinden met het ministerie van OC&W.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z10282
Volledige titel: Vragen van de leden Koopmans en Van Bochove (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de opname van de Noordoostpolder (NOP) in de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO (ingezonden 18 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3075
Volledige titel: Vragen van de leden Koopmans en Van Bochove (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de opname van de Noordoostpolder (NOP) in de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO (ingezonden 18 mei 2011).