Kamervraag 2011Z09076

De politiek onrustige situatie in Burkina Faso

Ingediend 28 april 2011
Beantwoord 19 mei 2011 (na 21 dagen)
Indieners Frans Timmermans (PvdA), Sjoera Dikkers (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09076.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2568.html
1. CNN- April 23 2011- Ministers fired, smaller government created in Africa’s Burkina Faso.
2. Kamerstuk 32 605, nr. 2.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de berichten over de onrustige situatie in Burkina Faso?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de oplopende politieke spanningen in het land?

  Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe de situatie in Burkina Faso zich zal ontwikkelen. Van een massaal en coherent volksprotest gericht tegen de president of zijn regering is op dit moment geen sprake. De huidige spanningen en sociale onrust komen voor een groot deel voort uit onvrede over de rechtsongelijke behandeling van politie en militairen en over oplopende voedselprijzen als gevolg van de crisis in Ivoorkust.

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt u het gegeven dat president Blaise Compaoré een nieuwer en kleiner kabinet heeft aangewezen? Deelt u de mening dat de spanningen door deze ontwikkeling juist zullen toenemen?

  Uit het feit dat de president ervoor heeft gekozen 16 nieuwe ministers te benoemen kan worden afgeleid dat hij de noodzaak onderkent om de regering te vernieuwen en hiermee het vertrouwen van de bevolking terug te winnen. Ik deel dan ook niet de mening dat deze ontwikkeling zal leiden tot toenemende spanningen. Daar komt bij dat het aantal bewindspersonen is teruggebracht van 38 tot 29, wat mogelijk bij kan dragen tot betere kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het optreden van de Burkinese regering.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat er een rol weggelegd is voor de internationale gemeenschap in het voorkomen van een verdere escalatie van spanningen in het land?

  De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Djibril Bassolet, heeft binnen een week al tweemaal overleg gevoerd met de diplomatieke gemeenschap in Burkina Faso met het doel hen te informeren over de situatie in het land en over de voorgenomen maatregelen om de rust te laten terugkeren. Hij staat bekend als een goed onderhandelaar in conflictsituaties vanuit zijn vroegere functie als UN-AU gezant in Darfur. Duidelijk is inmiddels dat de nieuwe regering steun zal zoeken bij de internationale donorgemeenschap voor de aangekondigde maatregelen in verband met de oplopende voedselprijzen.

 • Vraag 5
  Op welk wijze kan Nederland zowel rechtstreeks als via de Europese Unie (EU) en andere internationale fora bijdragen aan de-escalatie en conflictpreventie in Burkina Faso? Welke internationale donoren kunnen daarbij een rol spelen? Bent u bereid daartoe stappen te ondernemen? Zo ja, kunt u de Kamer hierover informeren voor het algemeen overleg op 18 mei a.s. over de Focusbrief Ontwikkelingssamenwerking?2

  Nederland voert, samen met andere EU-partners, een intensieve politieke dialoog met de regering van Burkina Faso (zie vraag 4). Hierbij komen ook de actuele ontwikkelingen uitdrukkelijk aan de orde. Daarnaast dragen internationale donoren, waaronder ook Nederland, bij aan de noodzakelijke politieke en economische hervormingen. De EU zal Burkina Faso blijven steunen via het Europees Ontwikkelingsfonds waaraan Nederland bijdraagt.
  Ook heeft de Wereldbank een groot programma in Burkina Faso dat zich richt op vermindering van armoede.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09076
Volledige titel: Vragen van de leden Dikkers en Timmermans (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de politiek onrustige situatie in Burkina Faso (ingezonden 28 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2568
Volledige titel: Vragen van de leden Dikkers en Timmermans (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de politiek onrustige situatie in Burkina Faso (ingezonden 28 april 2011).