Kamervraag 2011Z08784

Een door de politie in beslag genomen anti-PVV-spandoek

Ingediend 26 april 2011
Beantwoord 11 mei 2011 (na 15 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08784.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2486.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat de politie gisteren te Den Haag tijdens een demonstratie van de HTM een anti-PVV-spandoek heeft verboden?

  Tijdens een demonstratie door medewerkers van HTM op 20 april jongstleden is een spandoek uit de demonstratie verwijderd. Er is echter geen sprake van inbeslagname of verbod door de politie. Volgens informatie die ik van de politie heb ontvangen heeft de organisator van de demonstratie, de Federatie Nederlands Vakverenigingen (FNV), het spandoek verwijderd of laten verwijderen. Het is mij niet bekend wat er precies op het spandoek stond en wat de reden was voor het (laten) verwijderen hiervan.

 • Vraag 2
  Wat stond er precies op dit spandoek? Waarom gaf deze tekst aanleiding tot ingrijpen van de politie? Klopt het dat het spandoek zonder opgave van reden moest worden verwijderd?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe verhoudt zich deze ingreep tot de artikelen 7 en 9 van de Grondwet, respectievelijk de uitingsvrijheid en de vrijheid van vergadering en betoging? In hoeverre rechtvaardigde het gewraakte spandoek in inbreuk op deze grondwettelijk erkende rechten?

  Er is geen sprake van inbreuk van artikelen 7 en 9 van de Grondwet, aangezien er geen sprake is van een inbeslagname of verbod door de politie van het spandoek.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08784
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een door de politie in beslag genomen anti-PVV-spandoek (ingezonden 26 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2486
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van Veiligheid en Justitie over een door de politie in beslag genomen anti-PVV-spandoek (ingezonden 26 april 2011).