Kamervraag 2011Z08672

De latere uitbetaling van uitkeringen in juni door UWV

Ingediend 22 april 2011
Beantwoord 28 april 2011 (na 6 dagen)
Indiener Roos Vermeij (PvdA)
Beantwoord door Henk Kamp (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08672.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2376.html
1. http://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/overzicht2011/latere_betaling_van_uw_uitkering.aspx
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Latere betaling van uw WAO-, WAZ-, WIA-, of Wajong-uitkering»?1
 • Vraag 2
  Waarom is het nodig om de datum waarop de uitkering wordt overgemaakt te wijzigen?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat geconstateerd kan worden dat deze administratieve maatregel tot veel onrust leidt bij groepen die financieel kwetsbaar zijn? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om deze onrust te bezweren?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om af te zien van deze maatregel? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08672
Volledige titel: Vragen van het lid Vermeij (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de latere uitbetaling van uitkeringen in juni door UWV (ingezonden 22 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2376
Volledige titel: Vragen van het lid Vermeij (PvdA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de latere uitbetaling van uitkeringen in juni door UWV (ingezonden 22 april 2011).