Kamervraag 2011Z08090

De onafhankelijkheid van Curacao

Ingediend 15 april 2011
Beantwoord 2 mei 2011 (na 17 dagen)
Indiener Eric Lucassen (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08090.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2403.html
1. Antilliaans Dagblad, 14 april 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het bericht «Atacho: Regering verklaart Curaçao onafhankelijk»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u bevestigen dat de regering van Curaçao te kennen heeft gegeven uiterlijk in 2014 als onafhankelijk land door te willen gaan en vanaf dat moment geen deel meer uit zal maken van het Koninkrijk der Nederlanden?

  Nee. Uit het regeerprogramma 2010–2014 van de regering van Curaçao blijkt dit ook niet. Volgens het genoemde krantenbericht verwijst de heer P. Atacho naar de kaft van dit regeerprogramma, waarop de slagzin «Pa un Kòrsou soberano, solidario i sostenibel» (Voor een soeverein, solidair en duurzaam Curaçao) staat.

 • Vraag 3
  Bent u bereid alles in het werk te stellen om te zorgen dat Curaçao deze belofte zal nakomen?

  Zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Hoe gaat u bevorderen dat Aruba en Sint Maarten dit voorbeeld volgen, zodat ook die eilanden zo snel mogelijk echt onafhankelijk worden en uit het Koninkrijk stappen?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08090
Volledige titel: Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onafhankelijkheid van Curaçao. (ingezonden 15 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2403
Volledige titel: Vragen van het lid Lucassen (PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onafhankelijkheid van Curaçao. (ingezonden 15 april 2011).