Kamervraag 2011Z07640

Nederlandse garanties over buitenlands spaargeld

Ingediend 12 april 2011
Beantwoord 3 mei 2011 (na 21 dagen)
Indiener Ronald Plasterk (PvdA)
Beantwoord door Jan Kees de Jager (CDA)
Onderwerpen economie overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z07640.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2436.html
1.  I. Arnold, in ESB 96, 205–206 via www.http://esbonline.sdu.nl/do/welkom
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Internetspaarbanken staan niet miden in de samenleving»?1
 • Vraag 2
  Kent u de website www.rabo.be, waarop Rabobank Belgische spaarders aantrekt onder de volgende vermelding: «Rabobank.be valt onder de Nederlandse wetgeving. Het zijn dus de banksector en de Nederlandse overheid die uw kapitaal garanderen. Uitstekende garanties kortom»?
 • Vraag 3
  Kunt u toelichten welk belang van de Nederlandse belastingbetaler ermee gediend is dat de Rabobank buitenlandse spaarders lokt via het internet, waarbij de Nederlandse algemene middelen garant staan voor eventuele verliezen?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het stelsel van depositogarantstelling waar uiteindelijk de Nederlandse overheid garant voor staat bedoeld is om de Nederlandse spaarder te beschermen?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het ongewenst is dat de Rabobank van plan is 25 miljard euro spaargeld via internet op te halen in België, Frankrijk en Duitsland, waarbij de Nederlandse algemene middelen garant staan?
 • Vraag 6
  Hoe verhoudt deze manier van informeren zich tot de regel dat geen reclame mag worden gemaakt over een depositogarantiestelsel? Druist de bij vraag 2 genoemde aanprijzing niet in tegen het Nederlandse belang? Bent u niet van mening dat er geen Nederlands belang mee gediend is dat buitenlandse spaarders via het internet hun geld naar Nederlandse banken brengen, met garantie van de Nederlandse overheid?
 • Vraag 7
  Deelt u de opvatting van professor Arnold dat er geen publiek belang mee gediend is wanneer een autoleasebedrijf zoals Leaseplan spaargeld ophaalt onder garantstelling van de Nederlandse belastingbetaler?
 • Vraag 8
  Zijn u andere voorbeelden bekend van bedrijven die via buitenlandse branches geld ophalen onder dekking van het Nederlandse garantiestelsel?
 • Vraag 9
  Bent u bereid het depositogarantiestelsel zodanig te beperken dat het internetsparen in het buitenland wordt uitgesloten? Bent u bereid daarbij ook aandacht te besteden aan bedrijven zoals autoleasebedrijven die niet primair een doel hebben in de financiële sector?
 • Vraag 10
  Kunt u een overzicht geven van het totaal aan gegarandeerde spaargeld dat onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt, uitgesplitst naar land?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z07640
Volledige titel: Vragen van het lid Plasterk (PvdA) aan de minister van Financiën over Nederlandse garanties over buitenlands spaargeld (ingezonden 12 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2436
Volledige titel: Vragen van het lid Plasterk (PvdA) aan de minister van Financiën over Nederlandse garanties over buitenlands spaargeld (ingezonden 12 april 2011).