Kamervraag 2011Z07331

Het bericht dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een dag per week alleen een vegetarische lunch aanbiedt

Ingediend 7 april 2011
Beantwoord 3 mei 2011 (na 26 dagen)
Indiener Karen Gerbrands (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z07331.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2429.html
1. De Telegraaf, 5 april 2011.
2. Kamerstuk 31 793, nr. 12.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Vegetarische lunch splijt Haagse raad».1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie meedoet aan de EatGreendag waardoor er één dag in de week een vlees- en visvrije lunch wordt geserveerd? Zo ja, wie heeft daar mee ingestemd?

  Het ministerie van EL&I heeft in de actieweek van EatGreen at work in februari 2011 op de locatie Prins Clauslaan 8, de voormalige hoofdzetel van LNV, de vegetarische maaltijden extra onder de aandacht gebracht middels het promotiemateriaal van EatGreen at work. Binnen het departement wordt dagelijks een vegetarische maaltijd aangeboden naast de reguliere maaltijd.
  De departementsambtenaren hebben dus vrije keuze om een maaltijd te kiezen. Het aanbod van reguliere en vegetarische maaltijden is vastgelegd in het contract dat is gesloten met de cateraar en staat los van de actie EatGreen at work.

 • Vraag 3
  Zijn er meer overheidsinstanties die meedoen aan de EatGreendag? Zo ja, welke?

  Ik heb geen overzicht van andere overheidsinstanties die aan de EatGreendag meedoen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat wel of geen vlees eten aan een individu moet worden overgelaten en dat de overheid zich hier niet in zou moeten mengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom vindt dan toch plaats bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie?

  In het antwoord op vraag 2 is al aangegeven dat er geen sprake is van betutteling dan wel een opgelegde keuze door het departement. De departementsambtenaren zijn vrij de maaltijd van hun keuze te nemen. Binnen het departement is echter wel een aanzienlijke vraag naar vegetarische maaltijden. Zo’n 30/40% van de maaltijden die verkocht worden, is vegetarisch. Hier is dus sprake van een vraaggestuurd aanbod.

 • Vraag 5
  Bent u bereid deze betutteling direct af te schaffen in overheidsinstanties? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Hoe staat deze opstelling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie tot de verworpen motie-Thieme2, waarin zij opriep tot een vermindering van de vleesproductie en -consumptie als inzet voor klimaatonderhandelingen? Waarom voert het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een verworpen motie uit?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z07331
Volledige titel: Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een dag per week alleen een vegetarische lunch aanbiedt (ingezonden april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2429
Volledige titel: Vragen van het lid Gerbrands (PVV) aan de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een dag per week alleen een vegetarische lunch aanbiedt (ingezonden april 2011).