Kamervraag 2011Z06470

De financiering van een Amsterdamse moskee door het ministerie van Religieuze Zaken van Koeweit

Ingediend 29 maart 2011
Beantwoord 18 april 2011 (na 20 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z06470.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2273.html
1. De Pers, 28 maart 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Wilders is welkom»?1

  Ja

 • Vraag 2
  Deelt u de visie dat het onwenselijk is dat het Koeweitse ministerie van Religieuze Zaken 1,3 miljoen euro bijdraagt aan de bouw van een Amsterdamse moskee? Zo nee, waarom niet?

  De financiering van een op te richten bouwwerk is een zaak van de initiatiefnemer. Vanwege de grondwettelijke godsdienstvrijheid mengt de overheid in Nederland zich niet in de bekostiging van religieuze bouwwerken, zolang er geen vermoedens bestaan van illegale handelingen.
  De Tweede Kamer is per brief eerder geïnformeerd over de omgang met buitenlandse financiering aan moskeeën (TK 2008–2009, 29 754 nr. 145), waarin onder andere is aangegeven dat de Nederlandse overheid een goed systeem kent voor toezicht-, handhaving- en sanctiemogelijkheden.

 • Vraag 3
  In hoeverre deelt u de mening dat financieringen van islamitische instellingen door overheden die de sharia als basis van nationale wetgeving kennen, zoals Koeweit, op alle mogelijke manieren moet worden tegengegaan?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen denkt u te gaan treffen om te voorkomen dat er ooit extremistische predikers zoals de Palestijnse Salah Soltan hun haatdragende en gewelddadige boodschap komen uitdragen in deze moskee?

  In Nederland geldt de vrijheid van meningsuiting zolang de grenzen van de Nederlandse rechtsstaat worden gerespecteerd. Indien een vreemdeling daadwerkelijk aanzet tot geweld en een gevaar is voor de openbare orde, is het mogelijk de vreemdeling de toegang tot Nederland te ontzeggen.

 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden ziet u om de bouw van de betreffende moskee tegen te gaan?

  In Nederland is er vrijheid van godsdienst. Deze omvat het recht om een geloof uit te oefenen in een gebedshuis of vergelijkbare locatie. Een moskee kan niet worden tegengehouden, zo lang deze valt binnen de randvoorwaarden van wet- en regelgeving en van het bestemmingsplan en de welstand. Het al dan niet afgeven van een bouwvergunning behoort tot de bevoegdheid van de lokale overheid.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat genoemde moskee niet welkom is in Nederland? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoorden 2, 3 en 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z06470
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de financiering van een Amsterdamse moskee door het ministerie van Religieuze Zaken van Koeweit (ingezonden 29 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2273
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de financiering van een Amsterdamse moskee door het ministerie van Religieuze Zaken van Koeweit (ingezonden 29 maart 2011).