Kamervraag 2011Z05468

Een zieke zwangere vrouw die is overgebracht naar het vertrekcentrum in Ter Apel

Ingediend 17 maart 2011
Beantwoord 24 maart 2011 (na 7 dagen)
Indieners Linda Voortman (GL), Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z05468.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1961.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat op 16 maart 2011 een zieke zwangere vrouw met bloedingen van het AZC Leersum is overgebracht naar het vertrekcentrum in Ter Apel?

  Nee, dat klopt niet. Op 15 maart 2011 is de desbetreffende vrouw van het AZC Leersum naar de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Vlagtwedde gebracht. Door de DT&V is haar daartoe de vrijheidsbeperkende maatregel ex artikel 56 Vw 2000 opgelegd. Betrokkene is zwanger en staat onder behandeling van een verloskundige. Voorafgaand aan de plaatsing op de VBL Vlagtwedde is door het COA bij het Gezondheidscentrum Asielzoekers gecheckt of er medische restricties golden. Dit bleek niet het geval.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat dit risico’s met zich meebrengt, gezien de situatie waarin de vrouw verkeert en de beperkte medische zorg – noodhulp – die aanwezig is in Ter Apel? Bent u bereid er zorg voor te dragen dat deze vrouw terug kan naar het AZC te Leersum totdat haar situatie stabiel is of de noodzakelijke medische zorg te garanderen in vertrekcentrum Ter Apel?

  Nee, die mening deel ik niet. Op de VBL in Vlagtwedde is medisch noodzakelijke zorg beschikbaar. Er is dan ook geen reden mevrouw terug te brengen naar het AZC Leersum.

 • Vraag 3
  Bent u bereid de Kamer hierover te informeren voordat het algemeen overleg Medische zorg voor asielzoekers (gepland op 24 maart) plaatsvindt?

  Ja, ik ben u hiermee tegemoet gekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z05468
Volledige titel: Vragen van de leden Dibi en Voortman (beiden GroenLinks) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zieke zwangere vrouw die is overgebracht naar het vertrekcentrum in Ter Apel (ingezonden 17 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1961
Volledige titel: Vragen van de leden Dibi en Voortman (beiden GroenLinks) aan de ministers voor Immigratie en Asiel en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zieke zwangere vrouw die is overgebracht naar het vertrekcentrum in Ter Apel (ingezonden 17 maart 2011).