Kamervraag 2011Z03026

Het koppelen van ontwikkelingsmiddelen aan politieke en militaire doelen

Ingediend 15 februari 2011
Indiener Kathleen Ferrier (CDA)
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z03026.html
1. Trouw, «Oxfam: Overheden willen snel scoren met hulp», 10 februari 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het rapport «Whose Aid is it Anyway»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de conclusie uit het rapport dat ontwikkelingssamenwerking steeds vaker ten dienste staat van politieke en militaire agenda’s? Is deze conclusie volgens u ook van toepassing op het Nederlandse beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Klopt de stelling dat een land als Irak twaalf keer zoveel ontwikkelingsmiddelen krijgt als een land als Congo? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling van het beleid armoede te bestrijden en zelfredzaamheid te bevorderen?
 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u de stelling uit het rapport dat de effectiviteit van ontwikkelingsmiddelen minder wordt als deze gekoppeld zijn aan politieke en militaire doelen?
 • Vraag 5
  Kunt u ingaan op de aanbevelingen uit het rapport die aan donoren worden gedaan, en daarbij ingaan op de vraag hoe deze zich verhouden tot het Nederlandse ontwikkelingsbeleid?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z03026
Volledige titel: Vragen van het lid Ferrier (CDA) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het koppelen van ontwikkelingsmiddelen aan politieke en militaire doelen (ingezonden 15 februari 2011).