Kamervraag 2011Z02791

De vervalsing van jachtdiploma's

Ingediend 11 februari 2011
Indiener Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02791.html
1. TvOost, «De politie Twente heeft drie jagers hun jachtakte ontnomen. Dat meldt de Twentsche courant Tubantia», 29 januari 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Jachtaktes ontnomen bij jagers»?1
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven welke straffen staan op het vervalsen van een staatsdiploma?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat vervalsing van een staatsdiploma de weg opent tot legaal vuurwapenbezit en dat het gebruik van vuurwapens, een ernstig strafbaar feit is? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het Openbaar Ministerie in alle gevallen waarin vervalsing van een staatsdiploma heeft geleid tot het onterechte vergunnen van het bezit en gebruik van vuurwapens en dus van illegaal wapenbezit, te allen tijde vervolgd zou dienen te worden? Zo ja, op welke termijn en wijze gaat u bewerkstelligen dat alsnog vervolging zal worden ingesteld? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven in hoeveel van de gevallen in casu sprake is van vervalsing van het jachtdiploma en om welke reden de drie jachtakten zijn ingetrokken?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven of intrekking van de jachtakten in alle gevallen samenhing met strafbare feiten en waarom geen vervolging is ingesteld in casu? Bent u bereid in alle gevallen waarin sprake is geweest van wetsovertreding leidend tot het wederrechtelijk gebruik van vuurwapens, vervolging in te stellen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Kunt u aangeven waarom het functioneel parket te Zwolle en de politie Twente geen mededelingen doen over deze zaak? Bent u bereid alle relevante stukken te delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u aangeven hoe vaak en op welke wijze er controles worden uitgevoerd op de echtheid van diploma’s die worden aangewend tot het verkrijgen van een jachtakte c.q. vuurwapenvergunning? Bent u bereid dit toezicht aan te scherpen?
 • Mededeling - 3 maart 2011

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) over de vervalsing van jachtdiploma’s (ingezonden 11 februari 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02791
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de vervalsing van jachtdiploma’s (ingezonden 11 februari 2011).