Kamervraag 2011Z02694

De existentiële bedreiging van Nederland, Israel en de rest van het Vrije Westen door het islamofascistische regime in Teheran

Ingediend 10 februari 2011
Beantwoord 13 april 2011 (na 62 dagen)
Indieners Wim Kortenoeven (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02694.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2198.html
1. «Iranium», een documentaire van het Clarion Fund (2010)
  • Vraag 1
    Bent u bekend met de onlangs verschenen Amerikaanse documentaire «Iranium»?1

    Ja.

  • Vraag 2
    Deelt u de mening dat het islamofascistische regime in Teheran een existentiële strijd beoogt te voeren met de liberale democratische rechtsstaten van het Vrije Westen? Zo nee, hoe verzoent u die conclusie dan met de kille feiten en de oorlogszuchtige uitspraken van Iraanse leiders in de documentaire «Iranium»?

    De Nederlandse regering geeft geen duiding aan de standpunten die zijn verwoord in publicaties. Nederland heeft evenwel grote zorgen over de ontwikkelingen in Iran, onder meer over het het Iraanse nucleaire programma en de mensenrechtensituatie. De verslechtering die op vele fronten optreedt toont aan dat het regime zich in woord en daad afkeert van de internationale gemeenschap en zijn bevolking fundamentele rechten ontzegt. Nederland oefent zowel bilateraal als in EU- en VN-verband druk uit op Iran om Iran ertoe te bewegen zijn houding te veranderen. Zo hebben de Verenigde Naties, de Verenigde Staten en de Europese Unie in 2010 uitgebreide sanctiemaatregelen genomen betreffende het Iraanse nucleaire programma. De VS heeft daarnaast sancties ingesteld tegen Iraanse mensenrechtenschenders en de EU heeft op 21 maart jongstleden het besluit genomen spoedig ook dergelijke sancties in te zullen stellen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02694
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Kortenoeven (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de existentiële bedreiging van Nederland, Israel en de rest van het Vrije Westen door het islamofascistische regime in Teheran (ingezonden 10 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2198
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Kortenoeven (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de existentiële bedreiging van Nederland, Israel en de rest van het Vrije Westen door het islamofascistische regime in Teheran (ingezonden 10 februari 2011).