Kamervraag 2011Z02687

Het plaatsen van acht gedetineerden op een cel en de onrust in de penitentiaire inrichting Tilburg

Ingediend 10 februari 2011
Indiener Sharon Gesthuizen (GL)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02687.html
1. http://www.bndestem.nl/nieuws/algemeen/binnenland/8095443/Spanning-in-bajes-Tilburg-door-komst-Belgen.ece
2. Kamerstuk 32 215, nr. 5.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de spanningen in de penitentiaire inrichting in Tilburg?1
 • Vraag 2
  Wanneer precies worden 150 extra Belgische gedetineerden in Tilburg ondergebracht? Is het waar dat de Belgische gedetineerden met acht personen op een cel zullen worden geplaatst? Is het waar dat het hier gaat om zware criminelen die lange straffen moeten uitzitten? Zo nee, om welke doelgroep gaat het dan wel?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat bij het plaatsen van meer personen op een cel meer personeelsinzet nodig is? Hoeveel extra personeel wordt in de penitentiaire inrichting Tilburg ingezet?
 • Vraag 4
  Op welke wijze is het Nederlandse gevangenispersoneel (bij)geschoold om volgens de regels van het Belgische recht te werken?2
 • Vraag 5
  Bent u bekend met de onrust die het plaatsen van gedetineerden in achtpersoonscellen onder het personeel teweeg brengt? Waarom is het plaatsen van acht op een cel noodzakelijk?
 • Vraag 6
  Is over deze plannen overlegd met het gevangenispersoneel, de vakbonden en ondernemingsraden? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid dat alsnog te doen en specifiek in te gaan op de veiligheid van het personeel? Met hoeveel man personeel moet bijvoorbeeld een achtpersoonscel worden opengemaakt?
 • Vraag 7
  Kunt u zich de zorgen over de veiligheid van het personeel voorstellen, nu er acht langgestraften op een cel zullen worden geplaatst? Is het waar dat dit een unicum is in Nederland, maar dat dit nu is toegestaan omdat Belgisch recht van toepassing is binnen de inrichting? Vindt u dit wenselijk?
 • Vraag 8
  Op welke wijze gaat u de veiligheid van het personeel, ook in penitentiaire inrichting Tilburg met acht man op een cel, waarborgen?
 • Mededeling - 4 maart 2011

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen (SP) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het plaatsen van acht gedetineerden op een cel en de onrust in de penitentiaire inrichting Tilburg (ingezonden 10 februari 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02687
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het plaatsen van acht gedetineerden op een cel en de onrust in de penitentiaire inrichting Tilburg (ingezonden 10 februari 2011).