Kamervraag 2011Z02685

Het uitroepen van dag van staatsgreep door Bouterse als Surinaamse nationale feestdag

Ingediend 10 februari 2011
Beantwoord 10 maart 2011 (na 28 dagen)
Indieners Raymond de Roon (PVV), Louis Bontes (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02685.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1750.html
1. http://nos.nl/artikel/217379-bouterse-maakt-feestdag-van-coup.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Bouterse maakt feestdag van coup»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat de militaire coup op 25 februari 1980 door Bouterse en zijn trawanten een schanddaad was? Zo ja, wilt u dan aan de Surinaamse regering overbrengen dat Nederland een feestelijke herdenking van die schanddaad een bruskering vindt van de slachtoffers van het Surinaams militair bewind en van de democratische rechtsstaat?

  De Nederlandse regering wijst het verkrijgen van macht via niet-democratische weg af. Zoals in 1980 is aangegeven vervulden de gebeurtenissen van 25 februari 1980 in Suriname de Regering met diepe zorg en betreurde de Regering het ten zeerste dat hierbij geweld was gebruikt en dat er slachtoffers waren gevallen. Het is evenwel aan de Surinaamse overheid om te bepalen welke dagen als nationale feestdag worden aangemerkt.

 • Vraag 3
  Wilt u bevorderen dat Nederland de feestelijke herdenking van die schanddaad volledig zal boycotten?

  Nederland zal niet deelnemen aan de viering van deze nationale dag.

 • Vraag 4
  Wilt u bepalen dat op die dag de Nederlandse vlaggen op de ambassade en de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Paramaribo half stok zullen worden gehesen?

  Op 25 februari zal de Nederlandse ambassade geopend zijn overeenkomstig het reguliere werkschema. Er is voor die dag geen aangepast vlaggenprotocol voorzien.

 • Vraag 5
  Wilt u bepleiten dat ook andere diplomatieke vertegenwoordigingen in Paramaribo eenzelfde gedragslijn zullen volgen?

  Het is aan de diplomatieke vertegenwoordigingen van andere landen zelf om een gedragslijn te bepalen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02685
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon en Bontes (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het uitroepen van dag van staatsgreep door Bouterse als Surinaamse nationale feestdag (ingezonden 10 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1750
Volledige titel: Vragen van de leden De Roon en Bontes (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het uitroepen van dag van staatsgreep door Bouterse als Surinaamse nationale feestdag (ingezonden 10 februari 2011).