Kamervraag 2011Z02455

Transitiegesprekken in Egypte

Ingediend 8 februari 2011
Beantwoord 3 mei 2011 (na 84 dagen)
Indiener Raymond de Roon (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02455.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2415.html
1. Ania.org, «Egypt’s Christians Say They Are Being Excluded From Opposition Negotiations», 5 februari 2011.
2. Jcpa.or, Egypt’s Muslim Brotherhood: In Their Own Words», 6 februari 2011.
 • Vraag 1
  Kent u de berichten dat de Egyptische regering de Moslim-broederschap uitnodigt voor een «dialoog over de toekomst» en tegelijk de koptische christenen uitsluit van dergelijke gesprekken?1

  Ik heb kennisgenomen van het door u genoemde artikel.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het programma van de Moslim-broederschap, dat onder andere invoering van de sharia, censurering van media en achterstelling van vrouwen omvat, geen bijdrage kan zijn aan democratie en rechtsstaat? Zo nee, waarom niet?

  Zowel Nederland als de EU pleit voor een transitie van Egypte naar een democratische rechtsstaat. Daarin is het aan het Egyptische volk om te bepalen wie Egypte regeert. Dit impliceert echter ook dat er een kans bestaat dat leden van de Moslimbroederschap invloed krijgen op het bestuur van Egypte. Hoe groot die invloed zal zijn kan ik nu niet zeggen. Dat zullen de aanstaande parlementsverkiezingen in Egypte moeten uitwijzen. Programma’s en standpunten van deelnemers aan de komende verkiezingen zullen vermoedelijk de komende tijd meer gestalte krijgen. De regering zal partijen beoordelen op de mate waarin zij voldoen aan democratische en rechtsstatelijke beginselen.

 • Vraag 3
  Wilt u er bij de Egyptische regering op aandringen de Moslim-broederschap, die alleen de islam als de ware vertolking van democratie beschouwt geen podium in de toekomst van Egypte te geven? Zo nee, waarom niet?2

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wilt u de Egyptische regering duidelijk maken dat Nederland de EU-Egypte associatieovereenkomst zal opzeggen als de Moslim-broederschap invloed krijgt op het bestuur van Egypte? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02455
Volledige titel: Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over transitiegesprekken in Egypte (ingezonden 8 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2415
Volledige titel: Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over transitiegesprekken in Egypte (ingezonden 8 februari 2011).