Kamervraag 2011Z02132

De aanpassing van de opleiding voor Rechterlijk ambtenaar in opleiding (Raio)

Ingediend 3 februari 2011
Beantwoord 15 maart 2011 (na 40 dagen)
Indiener
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02132.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1817.html
1. mr-online.nl, «Mes in Raio-opleiding», 32 januari 2011.
2. Pzc, «Rechter worden kan even niet», 29 januari 2011.
 • Vraag 1
  Klopt de berichtgeving dat de opleiding voor de Rechterlijk ambtenaren in opleiding (Raio) gaat veranderen en dat minder kandidaten worden toegelaten tot de opleiding tot rechter of officier van justitie?12

  Dit is een uitvloeisel van het Regeerakkoord. Hierin is opgenomen dat de Raio-opleiding wordt verkort en dat deze verkorting jaarlijks 10 miljoen euro beoogt op te brengen.

 • Vraag 2
  Wat is uw mening over het in de berichtgeving gestelde dat het terugschroeven van het aantal opleidingsplaatsen van 60 naar 25 het gevolg is van de bezuinigingen?

  Het terugschroeven van het aantal opleidingsplaatsen van 60 naar 25 is inderdaad het gevolg van bezuiniging. De Raio-opleiding kost thans jaarlijks ca 18 miljoen euro. Na bezuiniging resteert jaarlijks 8 miljoen euro. Hiervoor kunnen in het huidige stelsel 25 Raio’s per jaar worden opgeleid.

 • Vraag 3
  Is het waar dat de komende vijf jaar honderden van de 2400 rechters stoppen met hun werk vanwege pensionering? Zo ja, betekent dit dat er een tekort aan rechters zal ontstaan binnen afzienbare tijd?

  De komende 5 jaar zullen circa 80 rechters per jaar de leeftijd van 65 bereiken. Hoewel rechters tot de leeftijd van 70 hun vak kunnen uitoefenen, leert het verleden ons dat de meesten rond hun 65e levensjaar stoppen met het uitoefenen van hun functie. Of een tekort aan rechters ontstaat, is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de zaaksinstroom. De Rechtspraak houdt op dit moment rekening met een instroomremmend effect als gevolg van het voornemen een stelsel van kostendekkende griffierechten in te voeren.

 • Vraag 4
  Hoe moeten die tekorten worden opgevangen? Wat betekent een tekort aan rechters voor de doorstroming van rechtszaken in de toekomst?

  Er wordt geen tekort aan rechters verwacht (zie het antwoord op vraag 3, 5 en 6).

 • Vraag 5
  Hoeveel rechters in opleiding zullen naar verwachting in de toekomst via het Raio-traject worden opgeleid en hoeveel via het Rechter in opleiding (Rio)-traject?

  Om in de instroombehoefte te kunnen voorzien werkt de Raad voor de rechtspraak aan een nieuw opleidingsstelsel voor rechters. Dit nieuwe stelsel zal de huidige opleidingstrajecten voor recent afgestudeerden (Raio) en juristen met ruime werkervaring (Rio) vervangen.

 • Vraag 6
  In hoeverre helpt het terugschroeven van het aantal rechters in opleiding bij het voorkomen dat er in de nabije toekomst een tekort aan gekwalificeerde rechters zal ontstaan?

  Zie antwoord vraag 5.

 • Mededeling - 25 februari 2011

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van de leden Recourt (PvdA) en Rik Janssen (SP) over de aanpassing van de opleiding voor Rechterlijke ambtenaren in opleiding (Raio) (ingezonden 3 februari 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02132
Volledige titel: Vragen van de leden Recourt (PvdA) en Rik Janssen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de aanpassing van de opleiding voor Rechterlijk ambtenaren in opleiding (Raio) (ingezonden 3 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1817
Volledige titel: Vragen van de leden Recourt (PvdA) en Rik Janssen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de aanpassing van de opleiding voor Rechterlijk ambtenaren in opleiding (Raio) (ingezonden 3 februari 2011).