Kamervraag 2011Z02119

Het OM-onderzoek naar Trafigura op Jamaica

Ingediend 3 februari 2011
Beantwoord 9 maart 2011 (na 34 dagen)
Indiener Frans Timmermans (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02119.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1735.html
1. de Volkskrant, «OM onderzoek Trafigura op Jamaica», 1 februari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat het Openbaar Ministerie een onderzoek doet naar Trafigura op Jamaica?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het gegeven dat voor een tweede keer een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld naar dit bedrijf?

  Naar aanleiding van een verdenking van buitenlandse corruptie in Jamaica is in 2006 een oriënterend strafrechtelijk onderzoek gestart naar het bedrijf Trafigura. Dit is een lopend onderzoek waarover ik geen mededelingen kan doen.

 • Vraag 3
  Bent u op de hoogte gebracht van het gegeven dat Trafigura 466 duizend euro heeft overgemaakt aan het herverkiezingsfonds van een regeringslid op Jamaica? Indien dit het geval is, kunt u aangeven wanneer en door wie u op de hoogte bent gebracht van dit gegeven?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Klopt het dat Trafigura dit bedrag heeft overgemaakt met als doel een oliecontract met Jamaica te verlengen? Indien dit het geval is, kunt u de Kamer meer inzicht geven in de aard en het volume van deze contracten?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Indien u bekend was met het omkoopschandaal, kunt u dan aangeven welke stappen de Nederlandse overheid heeft ondernomen om deze praktijken tegen te houden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Kunt u aangeven of de Jamaicaanse overheid een klacht heeft ingediend over deze omstreden betaling? Indien dit het geval is, wat is de aard van deze aanklacht?

  De Jamaicaanse overheid heeft hierover geen klacht ingediend.

 • Vraag 7
  Kunt u toelichten of de officiële verklaring van het bedrijf, waarin zij aangeeft dat de betaling in Jamaica onderdeel is van een «commerciële overeenkomst met het herverkiezingsfonds en niet in strijd is met internationale verdragen», op waarheid berust?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 24 februari 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Dikkers en Timmermans over OM-onderzoek naar Trafigura op Jamaica die werden ingezonden op 3 februari 2011, wil ik u meedelen dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. Zodra de benodigde informatie beschikbaar is wordt de beantwoording u onverwijld aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02119
Volledige titel: Vragen de leden Dikkers en Timmermans (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het OM-onderzoek naar Trafigura op Jamaica (ingezonden 3 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1735
Volledige titel: Vragen de leden Dikkers en Timmermans (beiden PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het OM-onderzoek naar Trafigura op Jamaica (ingezonden 3 februari 2011).