Kamervraag 2011Z02113

Het bericht dat Shell agenten in Nigeria geweldsinstructies gaf

Ingediend 3 februari 2011
Indiener Sharon Gesthuizen (SP)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02113.html
1. Rtl, «Shell gaf agenten geweldinstructies», januari 2011.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat Shell agenten in Nigeria geweldsinstructies gaf?1
 • Vraag 2
  Is de Nederlandse regering en/of de Nederlandse ambassade in Nigeria op enig moment op de hoogte gesteld van de situatie waarin Shell geweldsinstructies gaf aan Nigeriaanse agenten, conform de Nigeriaanse «Force Order 237», die in strijd is met de universele rechten van de mens en waarin onder meer wordt gerept over het gebruiken van dodelijk geweld tegen groepen van twaalf mensen en meer, ongeacht of ze gewapend zijn? Zo ja, door wie is/zijn de Nederlandse regering en/of de Nederlandse ambassade op de hoogte gesteld? Welke stappen heeft u ondernomen om druk uit te oefenen op Shell om dit soort instructies in te trekken?
 • Vraag 3
  Op welke wijze heeft Shell haar (financiële en operationele) invloed op de Nigeriaanse overheid gebruikt om druk uit te oefenen op de Nigeriaanse regering om de «Force order 237» te wijzigen zodat deze in overeenstemming gebracht zou worden met de universele rechten van de mens?
 • Vraag 4
  Op welke wijze heeft de Nederlandse regering en/of de Nederlandse ambassade druk uitgeoefend op de Nigeriaanse regering om de «Force order 237» te wijzigen zodat deze in overeenstemming gebracht zou worden met de universele rechten van de mens?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02113
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat Shell agenten in Nigeria geweldsinstructies gaf (ingezonden 3 februari 2011).