Kamervraag 2011Z01287

Het korps friesland dat agenten wil verhuren

Ingediend 25 januari 2011
Beantwoord 31 maart 2011 (na 65 dagen)
Indiener Ronald van Raak
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z01287.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2031.html
1. «Fries politie wil agenten verhuren», www.binnenlandsbestuur.nl.
 • Vraag 1
  Wanneer was u op de hoogte van het voornemen van het politiekorps Friesland om agenten te gaan verhuren aan gemeenten?1 Waarom hebt u dit niet gemeld tijdens het recente algemeen overleg in de Tweede Kamer over de nationale politie, toen ik u nadrukkelijk vragen over dit onderwerp heb gesteld?

  Zoals ik in antwoord op de vragen van het lid Brinkman over dit bericht (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2030) heb aangegeven is er geen voornemen van het korps om agenten te verhuren.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het korps Friesland de verhuur van agenten nodig acht om de financiële problemen op te lossen? Zijn ook andere politiekorpsen van plan agenten te verhuren?

  Zie het antwoord op de vraag 2 van het lid Brinkman over dit bericht (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2030).

 • Vraag 3
  Klopt het dat deze aan gemeenten te verhuren agenten niet door de politie zullen worden aangestuurd, maar door de betalende gemeente? Als onenigheid ontstaat over het optreden van de reguliere politie en deze verhuurde politie, wie heeft dan de verantwoordelijkheid?

  Zoals ik in het antwoord op de vragen van het lid Brinkman over dit bericht (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 2030) heb aangegeven is er geen voornemen van het korps om agenten te verhuren

 • Vraag 4
  Ziet u het gevaar dat op deze manier naast de reguliere politie ook een gemeentepolitie ontstaat, die werkt in opdracht van gemeenten, wordt betaald door gemeenten en wordt aangestuurd door gemeenten?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Hoe past de ontwikkeling dat gemeenten op eigen kosten en op eigen gezag agenten inhuren in uw plannen voor een nationale politie?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 25 februari 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het lid Brinkman (PVV) en het lid Van Raak (SP) over inhuur van Friese agenten, ingezonden op respectievelijk 24 en 25 januari 2011, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat meer tijd nodig is voor de afstemming met samenhangende dossiers. De beantwoording zal plaatsvinden zodra de afstemming heeft plaatsgevonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z01287
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het korps Friesland dat agenten wil verhuren (ingezonden 25 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2031
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het korps Friesland dat agenten wil verhuren (ingezonden 25 januari 2011).