Kamervraag 2011Z01179

Slachtoffers die hulp mislopen

Ingediend 24 januari 2011
Beantwoord 1 april 2011 (na 67 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Fred Teeven (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z01179.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2077.html
1. AD, «Slachtoffers moeten snel hulp krijgen», 18 januari 2011.
 • Vraag 1
  Waarom lopen 15 000 slachtoffers van een misdrijf psychische, juridische en praktische hulp mis?1

  Voor de antwoorden op de vragen 1, 4 en 5 verwijs ik u naar de antwoorden 2, 3, 4 en 5 op de vragen van de leden Marcouch en Recourt, nummer 2011Z01085.

 • Vraag 2
  Welke fout zit er in het computersysteem, waardoor de doorverwijzing naar slachtofferhulp mis gaat?

  Uit de analyses die zijn gemaakt blijkt niet dat er sprake is van een fout in het systeem. De slachtoffergegevens worden automatisch doorgegeven aan Slachtofferhulp Nederland als de politieagent heeft aangevinkt dat de gegevens van het slachtoffer mogen worden doorgestuurd.

 • Vraag 3
  Waarom is de Tweede Kamer niet door u over deze fout geïnformeerd?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen gaat u nemen om te verzekeren dat alle slachtoffers voortaan hulp krijg?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat de slachtoffers die nu geen hulp hebben gekregen alsnog gebruik kunnen maken van de diensten van slachtofferhulp?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 10 februari 2011

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid R.A.A.G.M. van Raak (SP) van uw Kamer aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over slachtoffers die hulp mislopen (ingezonden 24 januari 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z01179
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over slachtoffers die hulp mislopen (ingezonden 24 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2077
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over slachtoffers die hulp mislopen (ingezonden 24 januari 2011).